รถ6ล้อรับจ้างอุดรธานี0831514162

อ่าน 27 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รถ6ล้อรับจ้างอุดรธานี0831514162
« เมื่อ: 08/ก.พ./2019 02:46:36 »
รถ6ล้อรับจ้างอุดรธานี0831514162
รถ6ล้อรับจ้างอุดรธานี  J&P หากท่านต้องการย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็กใหญ่ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ หากสนใจ สามาโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะขดเขี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถ6ล้อรับจ้างอุดรธานี0831514162
  เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้
•   รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถกระบะรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถพ่วงรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   เครนรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
•   เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด
•   ถนนประชาอุทิศ
•   ถนนรอบเมือง
•   ถนนมิตรภาพ
 หรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆเช่น
•   โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
•   โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
•   โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
•   โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
•   โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
•   โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
•   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
•   โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
•   โรงเรียนพันดอนวิทยา
•   โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
•   โรงเรียนโฮลี่ แมรี่อุดรธานี
•   วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
•   วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
•   วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
•   วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
•   วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
•   วิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศอุดรธานี อำเภอบ้านดุง
•   วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
•   วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุดรธานี
•   วิทยาลัยเทคนิคพาณิชย์บ้านจั่น
•   วิทยาลัยเทคโนอีสานเหนือ
•   วิทยาลัยเทคโนอีสานเหนือ2
•   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน
•   วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต2
•   วิทยาลัยเทคนิคพิชญบัณฑิต
•   วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
•   วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส
•   โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
•   วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
•   วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน
•   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
•   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
•   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
•   มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
•   ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี
•   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์อุดรธานี
•   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
•   วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
•   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
•   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
•   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
•   สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
•   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
•   ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี
•   มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
•   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดอุดรธานี
•   วิทยาลัยสันตพล
•   วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธานี
•   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี(สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1-25)
•   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร อุดรธานี
•   หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับเขต-ภาค
•   การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(อุดรธานี)
•   กองจัดการโรงงาน5อุดรธานี การยางแห่งประเทศไทย
•   สำนักงานคลัง เขต 4 อุดรธานี กรมบัญชีกลาง
•   บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สำนักงานสาขาอุดรธานี ในกำกับกระทรวงการคลัง
•   ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยงSMEsประจำภูมิภาค(อุดรธานี)
•   ธนาคารออมสินเขต10อุดรธานี
•   สรรพกร ภาค 10
•   สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
•   สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต 6
•   เขตบริการสุขภาพ เขต 8
•   สำนักงานสนับสนุนการบริการสุขภาพ เขต 8
•   ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8
•   สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 8
•   สำนักอนามัย เขต 8 อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข
•   ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8
•   สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข
•   ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 14
•   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4
•   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
•   สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 2
•   ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 10
•   สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6
•   สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10
•   สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9
•   ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา ที่ 9
•   สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
•   สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10
•   สำนักทางหลวงชนบท ที่ 15
•   สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2
•   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
•   ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4อุดรธานี
•   ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค4อุดรธานี
•   สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
•   ศึกษาธิการ ภาค 10
•   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
•   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
•   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
•   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
•   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
•   สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18
•   ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
•   สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
•   มณฑลทหารบก ที่ 24
•   สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
•   สำนักงานตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24
•   กองกำกับการ4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
•   สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ 4
•   สถานีตำรวจท่องเที่ยว5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
•   กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล1
•   กองบิน 23
•   การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
•   สำนักชลประทาน ที่ 5
•   สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
•   สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6
•   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5
•   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เขต 5
•   ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
•   สำนักงาน กสทช.เขต 8
•   ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี
•   สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
•   ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี
•   ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
•   ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
•   องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•   ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 3 อุดรธานี
•   ศาลปกครองอุดรธานี
•   สำนักงานอัยการศาลปกครองอุดรธานี
•   ศาลแรงงาน ภาค 4
•   สำนักงานอัยการศาลแรงงาน ภาค 4
•   สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา6อุดรธานี
•   สถานีกาชาดที่9อุดรธานี ก่อสร้างปี2563(หนองแด ต.กุดสระ)
   การสาธารณสุข
•   โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
•   โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายลุ่มน้ำปาว
•   โรงพยาบาลหนองหาน
•   โรงพยาบาลบ้านผือ
•   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
•   โรงพยาบาลเพ็ญ (60 เตียง)
•   โรงพยาบาลหนองวัวซอ
•   โรงพยาบาลน้ำโสม
•   โรงพยาบาลกุดจับ
•   โรงพยาบาลวังสามหมอ
•   โรงพยาบาลโนนสะอาด
•   โรงพยาบาลศรีธาตุ
•   โรงพยาบาลไชยวาน
•   โรงพยาบาลสร้างคอม
•   โรงพยาบาลนายูง
•   โรงพยาบาลหนองแสง
•   โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
•   โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง (อำเภอกุมภวาปี)
•   โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม
•   โรงพยาบาลกู่แก้ว
•   โรงพยาบาลหนองหาน
•   โรงพยาบาลบ้านผือ
•   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
•   โรงพยาบาลเพ็ญ
•   โรงพยาบาลหนองวัวซอ
•   โรงพยาบาลน้ำโสม
•   โรงพยาบาลกุดจับ
•   โรงพยาบาลวังสามหมอ
•   โรงพยาบาลโนนสะอาด
•   โรงพยาบาลศรีธาตุ
•   โรงพยาบาลไชยวาน
•   โรงพยาบาลสร้างคอม
•   โรงพยาบาลนายูง
•   โรงพยาบาลหนองแสง
•   โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
•   โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง (อำเภอกุมภวาปี)
•   โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม
•   โรงพยาบาลกู่แก้ว
•   โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี
•   โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี
•   โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี
•   โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี
•   โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
•   โรงพยาบาลกองบิน 23 อุดรธานี
•   โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
•   โรงพยาบาลกองบิน 23 อุดรธานี
   แหล่งท่องเที่ยว
•   แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
•   สวนสาธารณะหนองประจักษ์
•   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
•   สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี
•   ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง
•   ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดภายในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
•   เขื่อนห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี
•   สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอเมืองอุดรธานี
•   อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง
•   อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอม
•   อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ
•   คำชะโนด อำเภอบ้านดุง
•   ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ)
•   น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดเพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง
•   น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม
•   วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ
•   น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาด
•   วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บ่อน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด
•   วนอุทยานภูพระบาทบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อำเภอบ้านผือ
•   อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ
•   อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ
•   อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ)
•   ถ้ำงูซวง(ตำบลหมากหญ้า),น้ำตก2ชั้น(ตำบลโนนหวาย),อ่างเก็บน้ำห้วยเซียงลี(ตำบลกุดหมากไฟ) อำเภอหนองวัวซอ
•   โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง
•   เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ
•   แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ
•   อ่างเก็บน้ำวังขอนแดง(ถนนบ้านท่าสี)ตำบลแสงสว่าง,อ่างเก็บน้ำห้วยวังแซว(ถนนบ้านท่ายม)ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
•   น้ำตกดีหมี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก มีน้ำไหลตลอดปี อยู่บนสันเขาภูสันตาแสงและภูผาแดง พื้นที่อำเภอวังสามหมอ
•   น้ำตกที่มีชื่อเสียงในแต่ละอำเภอ
•   อำเภอวังสามหมอ น้ำตกดีหมี(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง,น้ำตกตาดโตน
•   อำเภอโนนสะอาด น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง
•   อำเภอหนองแสง น้ำตกคอยนาง,น้ำตกธารงาม,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดเพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกตังบาล
•   อำเภอหนองวัวซอ น้ำตกห้วยหลีผี(มีน้ำไหลเกือบตลอดปี),น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกสองชั้น
•   อำเภอกุดจับ น้ำตกวังขนุน(มีน้ำไหลเกือบตลอดปี)
•   อำเภอบ้านผือ น้ำตกตาดน้ำพุ(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง
•   อำเภอน้ำโสม น้ำตกชะโนด(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกสามเทพ(มีน้ำไหลตลอดปี)
•   อำเภอนายูง น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกห้วยปาชี,น้ำตกห้วยอ้อ(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกตาลโตน,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกห้วยช้างพลาย(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกห้วยพาง(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกเขาเต่า(มีน้ำไหลตลอดปี)
•   แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
•   แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง
•   ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี
•   ป่าคำชะโนด
•   แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
•   พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอ
•   วัดพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ
•   วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ
•   วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง
•   ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี
•   ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอเมือง
•   วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองอุดรธานี
•   คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง
•   วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์
•   ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ
•   วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอ
•   วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ
•   วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอเมือง
•   วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ
•   วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอ
•   วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้ว
•   วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง
•   วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง
•   วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอ
•   วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ
•   วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง
•   วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ
•   วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อำเภอหนองแสง
•   วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอ
•   แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
•   ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้ว
•   วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูพระบาท)อำเภอหนองวัวซอ
•   วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง
•   วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ
•   วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ
•   วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ
•   วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ
•   วัดสันติวนาราม(ป่าดงไร่) พุทธอุทยานบ้านเชียง อุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัวหนึ่งเดียวในสยาม บ้านดงไร่ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
•   วัดเทพนรินทราราม/เทพนรินทร์อินทรมหาวราราม พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
•   วัดตาดน้ำพุ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
•   วัดป่าสว่างธรรมศิริพร อำไพพงษ์ บ้านดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
•   วัดป่าผาสุการาม บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
•   วัดโนนธาตุ(นมัสการหลวงพ่อศิลาอายุ700ปี/พระธาตุเจดีย์อุดมชัยมงคล/ต้นจำปาอายุ1,000ปี)บ้านเมืองปัง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
•   ฯลฯ
หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.4-6-10trucks.com/
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13/ก.พ./2019 03:35:18 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines