รายชื่อวัดใรจังหวัดตรัง

อ่าน 547 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดใรจังหวัดตรัง
« เมื่อ: 26/ธ.ค./2014 11:34:02 »
รายชื่อวัดใรจังหวัดตรัง
 
B2168   วัดกมลศรี ม. 1 กะลาเส ตำบลกะลาเส สิเกา ตรัง
B2169   วัดกะพังสุรินทร์ ถนนเอียนกะพัง ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2170   วัดกาญจนบริรักษ์ ม. 2 โคกแค ตำบลเขาขาว ห้วยยอด ตรัง
B2171   วัดกุฎยาราม ม. 2 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2172   วัดเกาะฐาน ม. 3 เกาะฐาน ตำบลหนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
B2173   วัดเกาะมะม่วง ม. 1 เกาะมะม่วง ตำบลบ้านควน เมือง ตรัง
B2174   
B2175   ข""
B2176   วัดขุนสิทธิ์ ม. 2 ต้นเหรียง ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง
B2177   วัดเขากอบ ม. 1 เขากอบ ตำบลเขากอบ ห้วยยอด ตรัง
B2178   วัดเขาแก้ว ม. 2 เขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
B2179   วัดเขาปินะ ม. 3 เขาปินะ ตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง
B2180   วัดเขาปูน ม. 2 เขาปูน ตำบลท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
B2181   วัดเขาพระ ม. 4 เขาพระ ตำบลคลองเปา กิ่งอ.รัษฎา ตรัง
B2182   วัดเขาพระวิเศษ ม. 4 เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
B2183   วัดเขาไม้แก้ว ม. 1 เขาไม้แก้ว ตำบลเขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
B2184   วัดเขาห้วยแห้ง ม. 1 ตำบลเขาปูน ห้วยยอด ตรัง
B2185   
B2186   ค""
B2187   วัดคงคาวดี ม. 7 ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง
B2188   วัดคลองคุ้ย ม. 5 ตำบลปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
B2189   วัดคลองชีล้อม ม. 3 ตำบลวังวน กันตัง ตรัง
B2190   วัดคลองชีล้อม ม.1 คลองชีล้อม ตำบลคลองชีล้อม กันตัง ตรัง
B2191   วัดคลองน้ำเจ็ด คลองน้ำเจ็ด ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2192   วัดคลองปาง ม. 1 ตำบลคลองเปา กิ่งอ.รัษฎา ตรัง
B2193   วัดคลองมวน ม. 1 คลองมวน ตำบลหนองปรือ กิ่งอ.รัษฎา ตรัง
B2194   วัดคลองลุ ม. 1 คลองลุ ตำบลคลองลุ กันตัง ตรัง
B2195   วัดควน ม. 5 ตำบลบ้านควน เมือง ตรัง
B2196   วัดควนขัน ควนขัน ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2197   วัดควนไทร ม. 1 ควนไทร ตำบลปากคม ห้วยยอด ตรัง
B2198   วัดควนธานี ม. 2 ควนธานี ตำบลควนธานี กันตัง ตรัง
B2199   วัดควนนิมิตศิลา ม. 2 ควนหิน ตำบลนาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
B2200   วัดควนเมา ม. 2 ตำบลควนเมา กิ่งอ.รัษฎา ตรัง
B2201   วัดควนวิไล ม. 1 ตำบลบางด้วน ปะเหลียน ตรัง
B2202   วัดควนวิเศษ ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2203   วัดควนสวรรค์ ม. 8 ควนสวรรค์ ตำบลนาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
B2204   วัดควนสีนวล ม. 7 ตำบลนาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
B2205   วัดควนอินทนินงาม ม. 1 ควนอินทนิลงาม ตำบลทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
B2206   วัดคีรีกาญจนาราม (ท่าส้ม) ม. 4 ท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง
B2207   วัดคีรีวิหาร ม. 7 ตำบลเขากอบ ห้วยยอด ตรัง
B2208   วัดคูหาวิลัย ม. 1 ตำบลนาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
B2209   วัดโคกกฐิน ม. 2 ตำบลอ่างตง วังวิเศษ ตรัง
B2210   วัดโคกพิกุล ม. 1 ตำบลนาโยงใต้ เมือง ตรัง
B2211   วัดโคกมะขาม ม.3 ตำบลปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
B2212   วัดโคกมะม่วง ม.2 โคกสะท้อน ตำบลควนปริง เมือง ตรัง
B2213   วัดโคกยาง ม. 1 ตำบลโคกยาง กันตัง ตรัง
B2214   
B2215   จ""
B2216   วัดจอมไตร ม. 7 ตำบลนาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
B2217   วัดเจริญร่มเมือง ม. 2 ควนกุน ตำบลกะลาเส สิเกา ตรัง
B2218   วัดแจ้ง ม. 5 ตำบลบางรัก เมือง ตรัง
B2219   
B2220   ช""
B2221   วัดชลวาปีวิหาร ม. 3 หนักแบก ตำบลหนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
B2222   วัดช่องเปี่ยมราษฎร์ (กะช่อง) ม. 6 ตำบลช่อง นาโยง ตรัง
B2223   วัดช่องหาย ม. 3 ตำบลในควน ย่านตาขาว ตรัง
B2224   วัดชัยภูมิสถิตย์ ม. 2 ทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
B2225   วัดเชี่ยวชาญกิจ ม. 5 ตำบลหนองตรุด เมือง ตรัง
B2226   
B2227   ต""
B2228   วัดต้นปีก ม. 4 ตำบลหนองตรุด เมือง ตรัง
B2229   วัดตรังคภูมิพุทธาวาส กันตัง ตำบลกันตัง กันตัง ตรัง
B2230   วัดตันตยาภิรม ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2231   วัดไตรสามัคคี ม. 2 ตำบลบางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
B2232   
B2233   ถ""
B2234   วัดถ้ำพระพุทธ ม. 6 ถ้ำพระ ตำบลหนองบัว กิ่งอ.รัษฎา ตรัง
B2235   วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ ม. 1 ตำบลในเตา ห้วยยอด ตรัง
B2236   
B2237   ท""
B2238   วัดทอนเหรียญ ม. 4 ทอนเหรียญ ตำบลเขาไพร กิ่งอ.รัษฎา ตรัง
B2239   วัดท่าพญา ม. 3 ท่าพญา ตำบลท่าพญา ปะเหลียน ตรัง
B2240   วัดทุ่งต่อ ม. 5 ตำบลทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
B2241   วัดทุ่งนา ม. 2 ทุ่งนา ตำบลน้ำผุด เมือง ตรัง
B2242   วัดทุ่งปาหนัน ม. 2 ตำบลลิพัง ปะเหลียน ตรัง
B2243   วัดทุ่งหวัง ม. 12 ตำบลโคกหล่อ เมือง ตรัง
B2244   วัดทุ่งหินผุด ม. 1 ตำบลนาบินหลา เมือง ตรัง
B2245   วัดทุ่งใหญ่ ม. 3 ทุ่งใหญ่ ตำบลท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
B2246   วัดไทรงาม ม. 2 ตำบลนาตาล่วง เมือง ตรัง
B2247   วัดไทรทอง ม. 1 ตำบลโคกสะบ้า นาโยง ตรัง
B2248   
B2249   ธ""
B2250   วัดธรรมาราม (นาปด) ม. 1 นาปด ตำบลนาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
B2251   
B2252   น""
B2253   วัดนางหลาด(นางประหลาด) ม. 5 นางหลาด ตำบลโคกสะบ้า นาโยง ตรัง
B2254   วัดนานอน ม. 4 นานอน ตำบลนาท่ามใต้ เมือง ตรัง
B2255   วัดนาเมืองเพชร ม. 2 โคกว่าน ตำบลนาโต๊ะหมิง เมือง ตรัง
B2256   วัดนาวง ม. 2 นาวง ตำบลบางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
B2257   วัดน้ำผุดใต้ ม. 1 น้ำผุด ตำบลนาตาล่วง เมือง ตรัง
B2258   วัดน้ำผุดเหนือ ม. 1 น้ำผุด ตำบลน้ำผุด เมือง ตรัง
B2259   วัดน้ำพราย ม. 3 น้ำพราย ตำบลปากคม ห้วยยอด ตรัง
B2260   วัดนิกรรังสฤษฎิ์ ม. 1 ย่านตาขาว ตำบลย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
B2261   วัดนิคมประทีป (โคกหล่อ) ม. 6 โคกหล่อ ตำบลโคกหล่อ เมือง ตรัง
B2262   วัดนิโครธาราม สวนจันทร ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2263   วัดในเขา ม.1 ในเขา ตำบลบ้าหวี ปะเหลียน ตรัง
B2264   
B2265   บ""
B2266   วัดบางดี ม. 1 บางดี ตำบลบางดี ห้วยยอด ตรัง
B2267   วัดบ้านในปง ม.3 ในปง ตำบลอ่างตง วังวิเศษ ตรัง
B2268   
B2269   ป""
B2270   วัดประชาบำรุง ม. 2 หนักแบก ตำบลหนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
B2271   วัดประสิทธิชัย ท่ากลาง ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2272   วัดปากคลอง ม. 6 ปากคลอง ตำบลในควน ย่านตาขาว ตรัง
B2273   วัดปากแจ่ม ม. 4 ปากแจ่ม ตำบลปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
B2274   วัดปากปรน ม. 2 ท่าคลองออก ตำบลหาดสำราญ ปะเหลียน ตรัง
B2275   
B2276   พ""
B2277   วัดพระงาม ม. 7 นางงาม ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง
B2278   วัดพระพุทธสิหิงค์ ม. 5 ตำบลนาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
B2279   วัดพิกุลทอง ม. 2 พิกุลทอง ตำบลเกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
B2280   วัดโพธาราม ม. 4 ตำบลบ้านโพธิ์ เมือง ตรัง
B2281   วัดโพธิ์น้อย ม. 3 ตำบลคลองเปา กิ่งอ.รัษฎา ตรัง
B2282   วัดโพรงจระเข้ ม.5 นาไห ตำบลในควน ย่านตาขาว ตรัง
B2283   วัดไพรสณฑ์ ม. 4 ป่าหมาก ตำบลนาตาล่วง เมือง ตรัง
B2284   
B2285    ""ภ""
B2286   วัดภูเขาทอง ม. 1 น้ำผุด ตำบลน้ำผุด เมือง ตรัง
B2287   วัดภูมิประสิทธิ์ ม. 1 ท่าข้าม ตำบลท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
B2288   
B2289   ม""
B2290   วัดมงคลสถาน (ละมอ) ม. 2 ตำบลละมอ นาโยง ตรัง
B2291   วัดมัชฌิมภูมิ ตำบลทับเที่ยง เมือง ตรัง
B2292   วัดไม้ฝาด ม. 3 ตำบลไม้ฝาด สิเกา ตรัง
B2293   
B2294   ย""
B2295   วัดย่านซื่อ ม. 2 ตำบลย่านซื่อ กันตัง ตรัง
B2296   
B2297   ร""
B2298   วัดรัตนาภิมุข ม. 1 ตำบลนาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
B2299   วัดราษฎร์รังสรรค์ ม. 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง
B2300   วัดราษฎร์รื่นรมย์ ม. 9 ตำบลนาท่ามเหนือ เมือง ตรัง
B2301   วัดไร่พรุ ม. 4 ตำบลน้ำผุด เมือง ตรัง
B2302   
B2303   ล""
B2304   วัดลำภูรา ม. 2 ตำบลลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
B2305   วัดลำไห ม. 3 ตำบลโพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
B2306   
B2307   ว""
B2308   วัดวังมะปราง ม. 2 ตำบลวังมะปราง วังวิเศษ ตรัง
B2309   วัดวังหลาม ม. 5 ตำบลห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
B2310   วัดวารีวง ม.1 ตำบลวังวน กันตัง ตรัง
B2311   
B2312   ศ""
B2313   วัดศรัทธาธรรม ม. 2 ตำบลนาโต๊ะหมิง เมือง ตรัง
B2314   วัดศรัทธาราม ม. 3 ตำบลบางด้วน ปะเหลียน ตรัง
B2315   วัดศรีรัตนาราม ม. 1 ตำบลหนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
B2316   วัดศรีสุวรรณาราม ม. 1 ตำบลนาท่ามใต้ เมือง ตรัง
B2317   
B2318   ส""
B2319   วัดสวน ม. 3 ตำบลบางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
B2320   วัดสาริการาม ม. 9 ตำบลโคกหล่อ เมือง ตรัง
B2321   วัดสิเกา ม. 1 ตำบลบ่อหิน สิเกา ตรัง
B2322   วัดสิทธิชัยรังสรรค์ (สิทธิไชยบำรุง) ม. 4 ตำบลนาท่ามเหนือ เมือง ตรัง
B2323   วัดสิทธิโชค ม.4 ลำภูรา ตำบลลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
B2324   วัดสีหราษฎร์ศรัทธา ม. 6 ตำบลบางเป้า กันตัง ตรัง
B2325   วัดไสแก้ว ม. 2 ตำบลคลองลุ กันตัง ตรัง
B2326   
B2327   ห""
B2328   วัดหนองคล้า ม. 7 ตำบลเขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
B2329   วัดหนองชุมแสง ม. 3 ตำบลนาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
B2330   วัดหนองเป็ด ม.6 ตำบลนาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
B2331   วัดหนองสมาน ม. 3 ตำบลหาดสำราญ ปะเหลียน ตรัง
B2332   วัดห้วยนาง ม. 6 ตำบลห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
B2333   วัดห้วยยอด ม. 4 ตำบลห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
B2334   วัดห้วยสอ ม. 2 ตำบลโพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
B2335   วัดหัวเขา ม. 6 ตำบลนาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
B2336   วัดหัวถนน ม. 6 ตำบลนาพละ เมือง ตรัง
B2337   วัดหูแกง ม. 4 ตำบลนาวง ห้วยยอด ตรัง
B2338   วัดเหรียง ม. 2 ตำบลบางดี ห้วยยอด ตรัง
B2339   วัดโหละคล้า ม. 7 ตำบลโพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
B2340   วัดโหละหาร ม. 1 ตำบลหนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
B2341   วัดใหม่ไทรงาม ม. 6 ตำบลเกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
B2342   
B2343   อ""
B2344   วัดอัมพวัน ม. 4 ตำบลเกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ก.ค./2015 04:50:44 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines