ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรัง

อ่าน 464 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตรัง             B2345จังหวัดตรังเป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฎในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น  โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว  เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ  เช่น เขาสามบาตร ถ้ำเขาไม้แก้ว  ถ้ำเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ำตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับ    อาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลำดับ
B2347สมัยศรีวิชัย มีผู้พบพระพิมพ์ดิบซึ่งเป็นศิลปะกลุ่มศรีวิชัยที่บริเวณถ้ำวัดคีรีวิหาร   ถ้ำเขาสายและถ้ำเขาขาว อำเภอห้วยยอด แต่ยังไม่มีการค้นพบหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นเมืองเก่าหรือแหล่งที่ตั้งเมืองในยุค
B2349สมัยตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ตำนานเมืองนครฯ กล่าวถึงพระธนกุมาร และนางเหมชาลาจากอินเดียอัญเชิญพระบรมธาตุหนีศึกเพื่อจะไปลังกาแต่ถูกพายุจนเรืออับปาง ต่อมาขึ้นบกได้ที่หาดทรายแก้ว
B2350และฝังพระบรมธุาตุไว้ ครั้นพระยาศรีธรรมาโศกราชมาพบเข้า จึงได้สร้างบ้านเมืองขึ้น ณ หาดทรายแก้ว พร้อมทั้งสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ไว้ และได้ครอบครองเมือง  ต่าง ๆ ในแหลมมลายู เรียกว่าเมือง 12 นักษัตร เมืองตรังคือหนึ่งในเมือง 12 นักษัตร มีตราม้าเป็นตราประจำเมือง  เป็นหลักฐานแสดงว่าในยุคนครศรีธรรมราชตรัง มีฐานะเป็นเมืองแล้ว
B2352สมัยสุโขทัย ตำนานพระพุทธสิหิงค์ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า พระเจ้า-ร่วงแห่งกรุงสุโขทัยร่วมกับพระเจ้าสิริธรรมแห่งสิริธรรมนครส่งทูตไปขอพระพุทธสิหิงค์จากลังกา และในหลักศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ที่กล่าวว่า "สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูในเมืองนี้ ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชมา"  แสดงว่ามีการติดต่อระหว่างเมืองนครศรีธรรมราชกับอินเดียและลังกา ส่วนในตำนานเมืองพัทลุง
B2353กล่าวถึงนางเลือดขาวอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากลังกา  และสร้างวัดพระศรีสรรเพชญพุทธสิหิงค์ไว้ที่ตรังเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนั้น เรื่องราวเหล่านี้บ่งชี้ว่าท่าเรือเมืองตรังเป็นเส้นทางผ่านของพระพุทธศาสนาเข้าสู่ภาคใต้
B2355สมัยอยุธยา  เมื่อโปรตุเกสตีมะละกาได้ใน พ.ศ. 2054 ก็ส่งทูตไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อทำสัมพันธไมตรีกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 โดยผ่านท่าเรือเมืองตรัง เมืองตรังจึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแรกที่ได้รับรองฝรั่งชาติแรกที่เข้ามาในไทย
B2357หลักฐานความเป็นเมืองตรังที่ปรากฏชัดเจนในท้องถิ่น คือ ที่ถ้ำเขาสามบาตร ตรงเพดานปากถ้ำมีจารึกเป็นอักษรสมัยอยุธยา ความตอนหนึ่งเรียกชื่อเขาสะบาป และกล่าวว่า"…ขุนนางกรมการทัง…เมือง แลสัปรุศชายญ…..ให้เลิกลาศนาพระพุทเจ่ากบริบูน แล้วแลสัปรุศ…..ชวนกันฉลองกุศลบุญ…หาสุ่กกรุราชได้สองพันร้อยหาสิบเจดปีเจดวันนันแล.." ข้อความนี้ระบุ พ.ศ.2517 แสดงว่าสมัยนั้นเมืองตรังมีชุมชนใหญ่ระดับเมืองอยู่แล้วในบริเวณเขาสามบาตร เพราะมีทั้งขุนนางและกรมการเมือง  ทั้งยังมีคำบอกเล่าเรื่องชื่อวัดคูเมืองอยู่ใกล้ ๆ ส่วนจารึกยังมีปรากฎอีกแห่งหนึ่งคือที่ถ้ำเขาพระ ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา แต่ยังไม่มี        ผู้อ่านวิเคราะห์ไว้ อย่างไรก็ตาม เมืองตรังก็ยังเป็นเมืองหน้าด่านขึ้นตรงต่อนครศรีธรรมราชจนสิ้นสุดกรุงศรีอยุธยา

http://www.4-6-10trucks.com/index.php/topic,1832.0/prev_next,next.html#new

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ต.ค./2015 09:40:39 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines