"สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

อ่าน 1200 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

"สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา
« เมื่อ: 25/ธ.ค./2014 04:49:44 »
สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา
B4854   ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา""               
B4855    อำเภอเมือง               
B4856   พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสามพระยา                  
B4857    ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย ปลายถนนขุนเมืองใจ ใกล้ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้าง...                  
B4858    พระราชวังหลวง               
B4859     บริเวณพระราชวังหลวงมีพระที่นั่งสำคัญดังนี้               
B4860   พระที่นั่งวิหารสมเด็จ                
B4861   ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด...               
B4862    วังจันทรเกษม               
B4863     โบราณสถานโบราณวัตถุที่น่าสนใจในพระราชวังจันทรเกษม มีดังนี้               
B4864   กำแพงและประตูวังเป็น...               
B4865    วัดพระศรีสรรเพชญ์               
B4866     เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเช่นเดียว กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่กรุงเทพฯ หรือวัดมหาธาตุแห่งกรุง...               
B4867    วัดพระมงคลบพิตร               
B4868     ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ วิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม...               
B4869    วัดใหญ่ชัยมงคล               
B4870     เดิมชื่อวัดป่าแก้วหรือวัดเจ้าพระยาไทย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำป่าสัก จากกรุงเทพฯ เข้าตัว เมืองอยุธยา...               
B4871    วัดพนัญเชิงวรวิหาร               
B4872     วัดพนัญเชิง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา...               
B4873    หมู่บ้านญี่ปุ่น               
B4874     หมู่บ้านญี่ปุ่น ตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะเรียน สามารถเดินทางจากวัดพนัญเชิงไปอีกประมาณ 1 กม. ก็จะเห็นอาคารผนวก...               
B4875    ปางช้าง (แลเพนียด)               
B4876     เมื่อมาถึงอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา นอกจากโบราณสถาน ร้านรวง และต้นไม้แล้ว สิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ...               
B4877    วัดพระรามและบึงพระราม               
B4878     วัดพระราม ตั้งอยู่นอกเขต พระราชวัง ทางด้านทิศตะวันออก ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา (กรุงเก่า) จังหวัด...               
B4879    พระราชานุสาวรีย์สุริโยทัย               
B4880     เป็นพระอนุสาวรีย์ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย วีรสตรีไทยสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ที่บริเวณทุ่งมะขาม...               
B4881    วัดมหาธาตุ               
B4882     วัดมหาธาตุ กรุงศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญ...               
B4883    เจดีย์พระศรีสุริโยทัย               
B4884     อยู่ในเกาะเมืองด้านทิศตะวันตก ติดกับสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 3 ถนนอู่ทอง ...               
B4885    วัดโลกยสุธาราม               
B4886     ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ทางด้านหลังพระราชวังหลวง ...               
B4887    วัดหน้าพระเมรุ               
B4888     ตั้งอยู่ริมคลองสระบัวด้านทิศเหนือของคูเมือง (เดิมเป็นแม่น้ำลพบุรี) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา...               
B4889    วัดพุทไธศวรรย์               
B4890     ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในสมัยกรุงศรีอยุธยา...               
B4891    วัดกษัตราธิราชวรวิหาร               
B4892     วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่นอกเกาะเมืองตั้งอยู่ตรงข้ามกับเจดีย์               
B4893   พระศรีสุริโยทัย...               
B4894    หมู่บ้านโปรตุเกส               
B4895     หมู่บ้านโปรตุเกส ตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่ม บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทางทิศตะวันตก อยู่ทางใต้                
B4896   ของตัวเมือง...               
B4897    วัดไชยวัฒนาราม               
B4898     สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๑๗๓ โดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นบนที่ที่เป็นบ้านเดิมของ...               
B4899    คุ้มขุนแผน               
B4900     ตั้งอยู่ที่ถนนป่าโทน เป็นตัวอย่างของหมู่เรือนไทยภาคกลาง ในรูปแบบเรือนคหบดีไทยสมัยโบราณ เดิมเป็นจวน...               
B4901    วัดมเหยงค์               
B4902     วัดมเหยงค์ สร้างในรัชกาลสมเด็จเจ้าสามพระยา เมื่อ พ.ศ. 1981 โดยสร้างเจดีย์ทรงระฆังอยู่บนฐานทักษิณ มีช้างล้อม...               
B4903    วัดประดู่ทรงธรรม               
B4904     ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมือง บริเวณกลุ่มวัดในเขต อโยธยา...               
B4905    ตลาดน้ำคลองสระบัว               
B4906                  
B4907   ตลาดน้ำ คลองสระบัว หนึ่งเดียวตลาดน้ำละครพื้นบ้านคลองสระบัวเป็นคลองส่งน้ำเล็กๆ ในทางประ...               
B4908    ตลาดลาดชะโด               
B4909   ตลาดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี เริ่มจากเรือนแพค้าขายของชาวจีนที่ตั้งอยู่สองฝั่งคลอง ต่อมาได้สร้างเป็นตลาดไม้ริมน้ำ แล้ว...               
B4910    ตลาดโก้งโค้ง               
B4911   ตลาดโก้งโค้ง ตั้งอยู่บริเวณบ้านแสงโสม ตำบลขนอนหลวง ซึ่งในอดีตเป็นด่านขนอน และเป็น....               
B4912    อำเภอบางปะอิน               
B4913    พระราชวังบางปะอิน               
B4914    ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอิน ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กม. โดยใช้เส้นทางที่แยกจากเจดีย์สามปลื้ม...               
B4915    วัดนิเวศธรรมประวัติ               
B4916    ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอิน ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กม. โดยใช้เส้นทางที่แยกจากเจดีย์สามปลื้ม...               
B4917    วัดชุมพลนิกายาราม               
B4918    วัดชุมพลนิกายาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หัวเกาะบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอ...               
B4919    อำเภอนครหลวง               
B4920    ปราสาทนครหลวง               
B4921    อยู่ริมแม่น้ำป่าสักฝั่งทิศตะวันออก ตำบลนครหลวง เป็นตำหนักที่ประทับในระหว่างเสด็จไปพระพุทธบาทที่สระบุรี...               
B4922    อำเภอบางไทร               
B4923    ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร               
B4924     ศูนย์ศิลปาชีพนี้มุ่งฝึกอาชีพเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมต่างๆ วิชาที่สอนให้แก่เกษตรกรได้แก่ ...               

http://www.4-6-10trucks.com/index.php/topic,1782.0/prev_next,next.html#new
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03/ต.ค./2015 10:47:28 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines