รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี

อ่าน 1870 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี
« เมื่อ: 25/ธ.ค./2014 04:34:51 »
รายชื่อวัดในจังหวัดลพบุรี

B5615   วัดกกโก ม. 8 กกโก ตำบลกกโก เมือง ลพบุรี                
B5616   วัดกระเจียว ม. 9 ท้องคุ้ง ตำบลงิ้วราย เมือง ลพบุรี                
B5617   วัดกระดานเลื่อน ม. 5 ตำบลมหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี                
B5618   วัดกระบอกแตก ม. 4 ตำบลน้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5619   วัดกลาง ม. 3 กลาง ตำบลบางขันหมาก เมือง ลพบุรี                
B5620   วัดกลางสว่างอารมณ์ ม. 1 ตำบลเชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5621   วัดกวิศราราม ถ.เทพราชา ตำบลท่าหิน เมือง ลพบุรี                
B5622   วัดกัณฑาพฤกษ์ ม. 1 ตำบลมะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5623   วัดกัทลีพนาราม ม. 4 ตำบลบ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5624   วัดกำแพง ม. 6 ตำบลบ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5625   วัดกำแพงประชาราม ม. 5 ตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี                
B5626   วัดกุดขาม ม. 2 ตำบลดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5627   วัดเกตุ ม. 10 ตำบลท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี                
B5628   วัดเกริ่นกฐิน ม. 11 ตำบลบ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5629   วัดเกาะแก้ว ม. 1 ตำบลเกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี                
B5630   วัดเกาะรัง ม. 1 ตำบลเกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5631   วัดเกาะรี ม. 1 ตำบลดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี                
B5632   วัดแก่งเสือเต้น ม. 1 ตำบลหนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5633   วัดแก้วจันทราราม ตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี                
B5634   วัดโกรกรกฟ้า ม. 3 ตำบลชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี               
B5635   วัดข่อยกลาง ม. 8 ข่อย ตำบลบ้านข่อย เมือง ลพบุรี                
B5636   วัดข่อยใต้ ม. 10 ข่อย ตำบลบ้านข่อย เมือง ลพบุรี                
B5637   วัดขุนนวน ม. 1 ขุนนวน ตำบลกกโก เมือง ลพบุรี                
B5638   วัดเขากระทิง ม. 5 ตำบลบ่อทอง กิ่งอ.หนองม่วง ลพบุรี                
B5639   วัดเขากระโหลก ม.4 ตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี                
B5640   วัดเขากำพร้า ม. 4 ตำบลเขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5641   วัดเขาแก้วรัตนวนาราม ม. 3 ตำบลเขารวก ลำสนธิ ลพบุรี                
B5642   วัดเขาขุยสามัคคีธรรม ม. 12 ตำบลหนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี                
B5643   วัดเขาจรเข้ ม. 8 ตำบลวังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี                
B5644   วัดเขาเจริญธรรม ม.1 หัวเขา ตำบลห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5645   วัดเขาชัณกาศ(เขาชัณกาศรัตนาราม) ม. 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5646   วัดเขาดิน ม. 6 ตำบลหนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5647   วัดเขาดินทอง ม. 3 ตำบลซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี                
B5648   วัดเขาดินสามัคคีธรรม ม. 8 ตำบลคลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี                
B5649   วัดเขาตะแคงสามัคคี ม. 3 ตำบลซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5650   วัดเขาตำบล ม. 2 ตำบลนาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5651   วัดเขาทับควาย ม. 3 ตำบลห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี                
B5652   วัดเขานมนาง ม. 10 ตำบลคลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี                
B5653   วัดเขาน้อย ม. 1 ตำบลเกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5654   วัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง ม. 4 ตำบลซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี                
B5655   วัดเขาพระ ม. 9 ตำบลหนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5656   วัดเขายายกะตา ม. 2 ตำบลลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5657   วัดเขารวกสามัคคี ม. 2 ตำบลเขารวก ลำสนธิ ลพบุรี                
B5658   วัดเขาราบกุตราช ม.7 เขาราบ ตำบลยางราก โคกเจริญ ลพบุรี                
B5659   วัดเขาแร่ ม. 10 ตำบลคลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี                
B5660   วัดเขาลังพัฒนา ม. 6 ตำบลคลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี                
B5661   วัดเขาลำแพน ม. 8 ตำบลบ่อทอง กิ่งอ.หนองม่วง ลพบุรี                
B5662   วัดเขาวงกฎ ม. 9 ตำบลสนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5663   วัดเขาวงพระจันทร์ ม. 1 ตำบลห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี                
B5664   วัดเขาวงหนองม่วง ม. 7 ตำบลหนองม่วง กิ่งอ.หนองม่วง ลพบุรี                
B5665   วัดเขาศรีสามัคคี ม. 2 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5666   วัดเขาสมโภชน์ ม.5 ตำบลบัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5667   วัดเขาสมอคอน ม. 2 ตำบลเขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี                
B5668   วัดเขาสลัดไดโสภณ ม. 10 ตำบลศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5669   วัดเขาสว่างวงษ์ ม. 4 ตำบลสนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5670   วัดเขาสะพานนาค ม. 7 ตำบลห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี                
B5671   วัดเขาสาริกา ม.6 ตำบลสนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5672   วัดเขาหางตลาด ม. 4 ตำบลศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5673   วัดเขาแหลม ม.4 เขาแหลม ตำบลชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5674   วัดเขาใหญ่สามัคคี ม. 7 ตำบลหัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี               
B5675   ค""               
B5676   วัดคงคาราม ม. 4 ตำบลหัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี                
B5677   วัดคงคาราม ม. 6 ตำบลสะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี                
B5678   วัดคลองกระชาย ม. 5 ตำบลยางราก โคกเจริญ ลพบุรี                
B5679   วัดคลองกลุ่ม ม.8 คลองกลุ่ม ตำบลห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5680   วัดคลองเกตุ ม. 2 ตำบลคลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี                
B5681   วัดคลองไทร ม. 3 ตำบลท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5682   วัดคลองนารายณ์ ม. 1 ตำบลชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5683   วัดคลองเม่า ม. 6 ตำบลโคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี                
B5684   วัดคลองสายบัว คลองสายบัว ตำบลทะเลชุบศร เมือง ลพบุรี                
B5685   วัดคลองสายบัว ม. 7 ตำบลวังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี                
B5686   วัดคลองสุทธาวาส ม. 1 ตำบลสนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5687   วัดคอกกระบือ ม. 6 คอกกระบือ ตำบลโคกกะเทียม เมือง ลพบุรี                
B5688   วัดคันนาหิน ม.9 ตำบลโคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5689   วัดคีรีเจริญธรรม ม. 2 ตำบลนิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5690   วัดคีรีธรรมาราม ม. 5 สายเอกซอย 5 ตำบลโคกตูม เมือง ลพบุรี                
B5691   วัดคีรีนาครัตนาราม ม. 9 ตำบลชอนสารเดช กิ่งอ.หนองม่วง ลพบุรี                
B5692   วัดคีรีบัววนาราม (ถ้ำคูหาสวรรค์) ม.2 ตำบลซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี                
B5693   วัดคีรีวงค์ ม. 10 โคกตูม ตำบลโคกตูม เมือง ลพบุรี                
B5694   วัดคีรีโสภณ ม. 4 ตำบลหนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5695   วัดคุ้งตะแบก ม.4 ตำบลวังทอง โคกเจริญ ลพบุรี                
B5696   วัดคุ้งท่าเลา ม. 6 ตำบลบางพึ่ง บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5697   วัดคุ้งนาบุญ ม. 1 คุ้งนาบุญ ตำบลสี่คลอง เมือง ลพบุรี                
B5698   วัดคุ้งลาน ม. 5 ตำบลชอนสมบูรณ์ กิ่งอ.หนองม่วง ลพบุรี                
B5699   วัดคูหาสวรรค์ ม. 8 ถ้ำคูหาสวรรค์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง เมือง ลพบุรี                
B5700   วัดแคสูง ม.3 ตำบลดงพลับ บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5701   วัดโคกกฐิน ม. 3 ตำบลคลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี                
B5702   วัดโคกกระถิน ม. 1 โคกกระถิน ตำบลโคกลำพาน เมือง ลพบุรี                
B5703   วัดโคกกระเทียม ม. 3 โคกกระเทียม ตำบลโคกกะเทียม เมือง ลพบุรี                
B5704   วัดโคกกลาง ม. 4 ตำบลดงดินแดง กิ่งอ.หนองม่วง ลพบุรี                
B5705   วัดโคกกลุ่ม ม. 10 ตำบลโคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี                
B5706   วัดโคกขาม ม. 3 ตำบลบ่อทอง กิ่งอ.หนองม่วง ลพบุรี                
B5707   วัดโคกคลีสามัคคี ม. 6 ตำบลหนองรี ลำสนธิ ลพบุรี                
B5708   วัดโคกเจริญ ม. 4 ตำบลโคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี                
B5709   วัดโคกตูม ม. 15 สายจัตวา ตำบลโคกตูม เมือง ลพบุรี                
B5710   วัดโคกพรม ม. 3 ตำบลหลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี                
B5711   วัดโคกโพธิ์กุญชร ม. 8 คลองตารักษ์ ตำบลตลุง เมือง ลพบุรี                
B5712   วัดโคกม่วง ม. 6 โคกม่วง ตำบลกกโก เมือง ลพบุรี                
B5713   วัดโคกมะขามป้อม ม. 4 ตำบลม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5714   วัดโคกลำพาน ม. 3 โคกลำพาน ตำบลโคกลำพาน เมือง ลพบุรี                
B5715   วัดโคกสมบูรณ์ ม. 5 ตำบลท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5716   วัดโคกสะอาด ม. 7 ตำบลคลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี                
B5717   วัดโคกสะอาด ม. 7 ตำบลม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5718   วัดโคกสันคู ม. 4 ตำบลโคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี                
B5719   วัดโคกสำรวย ม. 7 ตำบลโคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5720   วัดโคกสำราญ ม. 3 ตำบลโคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5721   วัดโคกสำเริง ม. 1 ตำบลมะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5722   วัดโคกสำโรง ม. 4 ตำบลโคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี                
B5723   วัดโคกสูข ม. 2 ตำบลหนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี                
B5724   วัดโคกหม้อ ม. 9 โคกหม้อ ตำบลโพธิ์เก้าต้น เมือง ลพบุรี                
B5725   วัดโค้งรถไฟเจริญธรรม ม. 3 ตำบลนิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี               
B5726   ฆ""               
B5727   วัดโฆสิตาราม ม. 2 ตำบลหนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5728   จ""               
B5729   วัดจงโก ม. 3 ตำบลหนองรี ลำสนธิ ลพบุรี                
B5730   วัดจันทรังษี ม. 4 ตำบลดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี                
B5731   วัดจันทาราม ม. 3 ตำบลชัยบาดาล ชัยบาดาล ลพบุรี                
B5732   วัดเจริญธรรม ม. 6 นิคม ตำบลนิคมสร้างตนเอง เมือง ลพบุ"               

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05/ก.ค./2015 09:23:59 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines