รายชื่อวัดในจังหวัดสระบุรี

อ่าน 1580 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดสระบุรี

B7038   วัดกระทงลอย ม. 4 บ้านกระทงลอย ตำบลคชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี                
B7039   วัดกลุ่มพระบาท ม.9 กลุ่มพระบาท ตำบลหนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี                
B7040   วัดกองทองสว่างอารมณ์ ม. 5 บ้านกองทอง ตำบลดอนทอง หนองโดน สระบุรี               
B7041   วัดกะเหรี่ยงคอม้า ม. 3 บ้านกะเหรี่ยงคอม้า ตำบลชะอม แก่งคอย สระบุรี                
B7042   วัดกัลยาณบรรพต ม. 5 บ้านเขาเลี้ยว ตำบลพุกร่าง พระพุทธบาท สระบุรี                
B7043   วัดกาะแก้วอรุณคาม ม. 7 บ้านหนองหมู ตำบลหนองหมู วิหารแดง สระบุรี                
B7044   วัดกุดนกเปล้า ม. 3 ตำบลกุดนกเปล้า เมือง สระบุรี                
B7045   วัดกุ่มหัก ม. 9 ตำบลกุ่มหัก หนองแค สระบุรี                
B7046   วัดเกาะกลาง ถนนเจริญทัศน์ ตำบลหนองแค หนองแค สระบุรี                
B7047   วัดเกาะเซิงหวาย ม. 6 บ้านเกาะเชิงหวาย ตำบลวิหารแดง วิหารแดง สระบุรี               
B7048   วัดแก่งขนุน บ้านแก่งขนุน ตำบลปากเพรียว เมือง สระบุรี                
B7049   วัดแก่งคอย ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี                
B7050   วัดแก่งป่าสัก ม.1 บ้านแก่งป่าสัก ตำบลสองคอน แก่งคอย สระบุรี                
B7051   วัดแก้วเกาะลอย ม.5 เกาะลอย ตำบลโคกตูม หนองแค สระบุรี                
B7052   วัดโกมลกิตติ ม. 1 บ้านสระลำไย ตำบลนายาว พระพุทธบาท สระบุรี                
B7053   วัดไก่เส่า ม. 5 บ้านไก่เส่า ตำบลไก่เส่า หนองแซง สระบุรี               
B7054   ข""               
B7055   วัดขอนชะโงก ม. 11 ตำบลคชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี                
B7056   วัดขอนหอม ม. 7 บ้านขอนขว้าง ตำบลตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี                
B7057   วัดขาคูบา บ้านเขาคูบา ตำบลปากเพรียว เมือง สระบุรี                
B7058   วัดเขตสว่าง ม.2 บ้านห้วยศาลเจ้า ตำบลห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี                
B7059   วัดเขาแก้ว ม. 1 ตำบลต้นตาล เสาไห้ สระบุรี                
B7060   วัดเขาแก้วธรรมาราม ม. 4 บ้านเขาแก้ว ตำบลคลองเรือ วิหารแดง สระบุรี                
B7061   วัดเขาไกรลาศ ม. 4 บ้านเขาไกรลาศ ตำบลเขาดิน หนองแซง สระบุรี                
B7062   วัดเขาเงิน ม.6 ธารเกษม ตำบลธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี                
B7063   วัดเขาดิน ม. 1 บ้านเขาดิน ตำบลเขาดิน หนองแซง สระบุรี                
B7064   วัดเขาดิน ม. 2 บ้านเขาดิน ตำบลเขาดินพัฒนา เมือง สระบุรี                
B7065   วัดเขาดินใต้ ม.12 บ้านเขาดินใต้ ตำบลหัวปลวก เสาไห้ สระบุรี                
B7066   วัดเขานมนาง ม.5 เขานมนาง ตำบลลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี                
B7067   วัดเขาน้อย ม. 9 บ้านห้วยขมิ้น ตำบลห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี                
B7068   วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ม. 7 บ้านเขาน้อย ตำบลเจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี                
B7069   วัดเขาบรเพ็ด ม. 12 บ้านเขาบรเพ็ด ตำบลธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี                
B7070   วัดเขาพระ ม. 9 ตำบลบ้านป่า แก่งคอย สระบุรี                
B7071   วัดเขาพลัด ม. 3 บ้านบางพลัด ตำบลเขาวง พระพุทธบาท สระบุรี                
B7072   วัดเขามันธรรมาราม ม. 3 บ้านเขามัน ตำบลทับกวาง แก่งคอย สระบุรี                
B7073   วัดเขาลาดวนาราม ม. 4 บ้านเขาแย้ ตำบลห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี                
B7074   วัดเขาวง ม. 5 บ้านเขาวง ตำบลเขาวง พระพุทธบาท สระบุรี                
B7075   วัดเขาสะท้อนสูง ม.4 เขาสะท้อนสูง ตำบลชะอม แก่งคอย สระบุรี                
B7076   วัดเขาหินดาด ม. 11 บ้านเขาหินดาด ตำบลท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี               
B7077   ค""               
B7078   วัดคลองไทร ม. 9 ตำบลคลองเรือ วิหารแดง สระบุรี                
B7079   วัดคลองไทร ม.1 คลองไทร ตำบลหนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี                
B7080   วัดคลองบุญ ม. 3 บ้านคลองบุญ ตำบลหนองโดน หนองโดน สระบุรี                
B7081   วัดคลองไผ่สามัคคีธรรม ม.7 คลองไผ่ ตำบลชะอม แก่งคอย สระบุรี                
B7082   วัดคลองม่วงเหนือ ม. 3 บ้านคลองม่วงเหนือ ตำบลลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี                
B7083   วัดคลองมะเกลือ ม. 13 บ้านคลองมะเกลือ ตำบลวังม่วง วังม่วง สระบุรี                
B7084   วัดคลองยาง ม. 8 บ้านคลองยาง ตำบลคลองเรือ วิหารแดง สระบุรี                
B7085   วัดคลองหัวช้าง ม. 5 บ้านคลองหัวช้าง ตำบลคลองเรือ วิหารแดง สระบุรี                
B7086   วัดคลองห้า(ราษฎร์ประดิษฐ์) ม. 9 บ้านคลองห้า ตำบลหนองโรง หนองแค สระบุรี                
B7087   วัดคลองใหม่ ม. 3 บ้านคลองใหม่ ตำบลหนองหมู วิหารแดง สระบุรี                
B7088   วัดคั่นตะเคียน ม. 2 บ้านคั่นตะเคียน ตำบลมิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี                
B7089   วัดคำพราน ม. 2 บ้านคำพราน ตำบลคำพราน วังม่วง สระบุรี                
B7090   วัดคำใหญ่ ม. 5 บ้านคำใหญ่ ตำบลท่าคล้อ แก่งคอย สระบุรี                
B7091   วัดคีรีวง ม. 6 บ้านหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน เมือง สระบุรี                
B7092   วัดคุ้งเขาเขียว ม. 3 บ้านคุ้งเขาเขียว ตำบลหน้าพระลาน เมือง สระบุรี                
B7093   วัดโคกกระต่าย ม. 1 บ้านโคกกระต่าย ตำบลบ้านลำ วิหารแดง สระบุรี                
B7094   วัดโคกกระท้อน ม. 5 บ้านโคกกระท้อน ตำบลงิ้วงาม เสาไห้ สระบุรี                
B7095   วัดโคกกรุง ม. 2 บ้านโคกกรุง ตำบลชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี                
B7096   วัดโคกกลาง ม. 8 บ้านโคกกลาง ตำบลโพนทอง หนองแค สระบุรี                
B7097   วัดโคกกะพี้ ม. 1 บ้านโคกกะพี้ ตำบลหัวปลวก เสาไห้ สระบุรี                
B7098   วัดโคกกุ่ม ม. 4 บ้านกุ่ม ตำบลหรเทพ บ้านหมอ สระบุรี                
B7099   วัดโคกงาม ม.5 ตำบลสร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี                
B7100   วัดโคกดินแดง ม. 7 บ้านโคกดินแดง ตำบลพุแค เมือง สระบุรี                
B7101   วัดโคกแดง ม. 9 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกตูม หนองแค สระบุรี                
B7102   วัดโคกน้อย ม.4 บ้านโคกน้อย ตำบลหนองแซง หนองแซง สระบุรี                
B7103   วัดโคกเพ็ก ม. 6 บ้านโคกเพ็ก ตำบลกุดนกเปล้า เมือง สระบุรี                
B7104   วัดโคกโพธิ์ ม. 1 บ้านโคกโพธิ์ ตำบลดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี                
B7105   วัดโคกมะขาม ม. 8 บ้านโคกมะขาม ตำบลตลาดน้อย บ้านหมอ สระบุรี                
B7106   วัดโคกมะตูม ม. 6 บ้านโคกมะตูม ตำบลหนองไข่น้ำ หนองแค สระบุรี                
B7107   วัดโคกสะอาด ม. 5 บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองโดน หนองโดน สระบุรี                
B7108   วัดโคกสะอาด ม. 8 บ้านโคกสะอาด ตำบลตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี                
B7109   วัดโคกเสลา ม. 5 บ้านโคกเสลา ตำบลหนองบัว บ้านหมอ สระบุรี                
B7110   วัดโคกหนามแท่ง ม. 3 บ้านโคกหนามแท่ง ตำบลหนองปลาไหล เมือง สระบุรี                
B7111   วัดโคกใหญ่ ม. 6 บ้านโคกใหญ่ ตำบลโคกใหญ่ บ้านหมอ สระบุรี               
B7112                  
B7113   ง""               
B7114   วัดงิ้วงาม ม. 2 บ้านงิ้วงาม ตำบลโคกสะอาด หนองแซง สระบุรี               
B7115   จ""               
B7116   วัดจันทบุรี ม. 6 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี                
B7117   วัดจั่นเสือ ม. 6 บ้านจั่นเสือ ตำบลหรเทพ บ้านหมอ สระบุรี                
B7118   วัดจำศีล ม.4 บ้านหลุบเลา ตำบลตาลเดี่ยว แก่งคอย สระบุรี                
B7119   วัดเจดีย์งาม ตำบลปากเพรียว เมือง สระบุรี                
B7120   วัดเจริญธรรม ม.5 เจริญธรรม ตำบลเจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี                
B7121   วัดเจริญราษฎร์บำรุง (โนนคล้อ) ม. 7 บ้านโนนคล้อ ตำบลกุดนกเปล้า เมือง สระบุรี                
B7122   วัดเจ้าฟ้า ม. 2 บ้านเจ้าฟ้า ตำบลสวนดอกไม้ เสาไห้ สระบุรี               
B7123   ช""               
B7124   วัดชัน ม. 11 บ้านหมาก ตำบลบ้านยาง เสาไห้ สระบุรี                
B7125   วัดชัยเฉลิมมิตร ม. 2 บ้านโคกขี้เหล็ก ตำบลคชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี                
B7126   วัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ ม. 6 บ้านหนองตาน้อย ตำบลคชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี                
B7127   วัดช้าง(กุญชร) ม. 4 บ้านหลวง ตำบลบ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี                
B7128   วัดชำผักแพว ม. 3 บ้านชำผักแพว ตำบลชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี                
B7129   วัดชุ้ง ม. 4 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า เสาไห้ สระบุรี                
B7130   วัดเชิงเขา บ้านเขาดิน ตำบลปากเพรียว เมือง สระบุรี                
B7131   วัดเชิงราก ม. 3 บ้านเชิงราก ตำบลเริงราง เสาไห้ สระบุรี                
B7132   ซ""               
B7133   วัดซอย 6 ขวา ม. 10 บ้านซอย6ขวาหนองจาน ตำบลหน้าพระลาน เมือง สระบุรี                
B7134   วัดซอยสิบ ม.5 ซอย10หนองจาน ตำบลหน้าพระลาน เมือง สระบุรี                
B7135   วัดซอยสี ม. 2 บ้านซอย 4 ตำบลนายาว พระพุทธบาท สระบุรี                
B7136   วัดซับกระดาน ม.5 ซับกระดาน ตำบลซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี                
B7137   วัดซับกระทิง ม. 7 บ้านซับกระทิง ตำบลวังม่วง วังม่วง สระบุรี                
B7138   วัดซับขาม ม.8 ซับขาม ตำบลซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี                
B7139   วัดซับครก ม. 2 บ้านซับครก ตำบลนายาว พระพุทธบาท สระบุรี                
B7140   วัดซับชะอม ม. 4 บ้านซับชะอม ตำบลขุนโขลน พระพุทธบาท สระบุรี                
B7141   วัดซับดินดำ ม. 6 บ้านซับดินดำ ตำบลลำสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี                
B7142   วัดซับตะเคียน ม.1 ตำบลซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี                
B7143   วัดซับน้อยเหนือ ม.1 บ้านซับน้อยเหนือ ตำบลลำพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี                
B7144   วัดซับบอน ม. 5 บ้านซับบอน ตำบลทับกวาง แก่งคอย สระบุรี                
B7145   วัดซับบอน(เขาวงนอก) ม.2 ซับบอน ตำบลเขาวง พระพุทธบาท สระบุรี                
B7146   วัดซับลำใย ม. 11 บ้านซับลำใย ตำบลหนองย่างเสือ มวกเหล็ก สระบุรี                
B7147   วัดซับสนุ่น ม. 1 บ้านซับสนุ่น ตำบลซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี                
B7148   วัดซับเหว ม. 6 บ้านซับเหว ตำบลซับสนุ่น มวกเหล็ก สระบุรี               
B7149   ด""               
B7150   วัดดงน้ำฉ่า ม. 8 บ้านดงน้ำฉ่า ตำบลคำพราน วังม่วง สระบุรี                
B7151   วัดดงมณี ม. 5 บ้านดงมณี ตำบลนายาว พระพุทธบาท สระบุรี                
B7152   วัดดงมะเกลือ ม. 5 บ้านดงมะเกลือ ตำบลคำพราน วังม่วง สระบุรี                
B7153   วัดดงสัก ม. 9 บ้านดงสัก ตำบลบ้านกลับ หนองโดน สระบุรี                
B7154   วัดดงหมี ม. 4 บ้านดงหมี ตำบลบ้านลำ วิหารแดง สระบุรี                
B7155   วัดดอนทอง ม. 2 บ้านหรเทพ ตำบลหรเทพ บ้านหมอ สระบุรี                
B7156   วัดดอนทอง ม. 8 บ้านดอนทอง ตำบลดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี                
B7157   วัดดอนพุด ม. 5 บ้านดอนพุด ตำบลดอนพุด ดอนพุด สระบุรี                
B7158   วัดดอยหินปูน ม. 13 บ้านดอยหินปูน ตำบลห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี                
B7159   วัดดาวเรือง ถนนเทศบาล 5 ตำบลปากเพรียว เมือง สระบุรี                
B7160   วัดดาวเสด็จ บ้านดาวเสด็จ ตำบลปากเพรียว เมือง สระบุรี               
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05/ก.ค./2015 09:59:19 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines