รายชื่อวัดในจังหวัดชัยภูมิ

อ่าน 2147 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดชัยภูมิ

วัดกกบก ม. 13 ตำบลรอบเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดกระดังงา ม. 4 ตำบลคอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ
วัดกลางตาล ม. 2 ตำบลหนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดกลางโนนแดง ม. 6 ตำบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดกลางเมืองเก่า ม. 2 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดกลางหมื่นแผ้ว ม. 1 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดกองศรี ม. 2 ตำบลหนองสังข์ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดกะพี้ ม. 3 ตำบลโนนสำราญ เมือง ชัยภูมิ
วัดกะฮาด ม. 6 ตำบลกะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดกันกง บ้านกันกง ม. 7 ตำบลละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดกำแพง ม. 3 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดกุดฉิม ม. 3 ตำบลหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดกุดตาลาด ม. 2 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดกุดมะนาว ม. 13 ตำบลโนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดกุดยาง ม. 3 ตำบลโนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดกุดเลาะ ม. 2 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดกุดเวียน บ้านกุดเวียน ม. 6 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดเกาะ ม. 4 ตำบลบ้านเล่า เมือง ชัยภูมิ
วัดเกาะแก้ว ม. 7 ตำบลโคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดเกาะม่วง ม. 7 ตำบลทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
วัดเกาะมะนาว ม. 1 ตำบลเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดเกาะสามัคคี บ้านหนองโสมง ม. 10 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดเกาะหมาก ม. 7 ตำบลห้วยยาง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดแก้งจิก บ้านแก้งจิก ม. 7 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ
วัดโกรกกุลา ม. 8 ตำบลตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ

""ข""
วัดขามเทศ ม. 5 ตำบลสระโพนทอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดขามเวียน ม. 10 ตำบลกุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดขี้เหล็ก ม. 5 ตำบลกะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดเขต บ้านลาดวังม่วง ม. 15 ตำบลหนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดเขากำแพง บ้านโคกไค ม. 5 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาจอมดอย บ้านเสลี่ยงทอง ม. 3 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาจอมทอง ม. 3 ตำบลหนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดเขาจอมทอง บ้านปากค่ายช่องแมว ม. 2 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดเขาดิน บ้านเขาดิน ม. 5 ตำบลหัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดเขาตาเงาะ ม. 8 ตำบลหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดเขาทองงาม ม. 9 ตำบลบ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดเขาน้อย บ้านโคกรัง ม. 5 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาน้อยนิโคธาราม บ้านไทรงาม ม. 7 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขานางรักษ์ บ้านเขานางลัก ม. 4 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาประตูชุมพล บ้านซับสะเลเต ม. 2 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาพนมโดมวนาราม บ้านซับหมี ม. 6 ตำบลวะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาพังเหย บ้านซับมงคล ม. 8 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาวงค์พระจันทร์ บ้านเขาวงค์พระจันทร์ ม. 6 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาวงศ์คีรีเขต บ้านน้ำทิพย์ ม. 3 ตำบลทุ่งลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ
วัดเขาหวดพนารักษ์ บ้านนายางกลัก ม. 1 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดเขาอุดมพร บ้านคลองสอง ม. 4 ตำบลห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ชัยภูมิ

""ค""
วัดคงคาสีมาเดิม ม. 7 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดคลองเตย บ้านตลองเตย ม. 9 ตำบลนางแดด หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดคลองไผ่ล้อม บ้านกุดไผ่ ม. 1 ตำบลตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดคลองรวก บ้านคลองรวก ม. 3 ตำบลโป่งนก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองลี่ บ้านคลองลี่ ม. 12 ตำบลในเมือง เมือง ชัยภูมิ
วัดคลองศิลา บ้านคลองไทร ม. 7 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองสระแก้ว บ้านคลองสระแก้ว ม. 1 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคลองสันติธรรม ม. 6 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดคลองสายบัว ม. 3 ตำบลบ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดคลองหว้า ม. 6 ตำบลบ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดคอนสวรรค์ ม. 11 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดคอนสวรรค์ใน ม. 11 ตำบลคอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดคำศิลาวนาราม บ้านหัวนาคำ ม. 7 ตำบลถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
วัดคีรีคงคาวนาราม ม. 11 ตำบลช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
วัดคุ้มเก้าศาลาชุมพล บ้านคุ้มเก้า ม. 1 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดคูสีวะนาราม ม. 6 ตำบลหนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ
วัดโคกกระเบื้อง บ้านโคกกระเบื้อง ม. 3 ตำบลบ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโคกก่อง ม. 2 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดโคกก่อง ม. 4 ตำบลหนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกก่อง ตำบลโนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
วัดโคกก่องวราราม ม. 2 ตำบลดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
วัดโคกขาม ม. 8 ตำบลบ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดโคกคึม บ้านโคกคึม ม. 10 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโคกบำรุง ม. 4 ตำบลหนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกรัง ม. 8 ตำบลบ้านเต่า บ้านแท่น ชัยภูมิ
วัดโคกสว่าง ม. 4 ตำบลบ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโคกสว่าง ม. 5 ตำบลชีบน บ้านเขว้า ชัยภูมิ
วัดโคกสว่าง ม. 2 ตำบลห้วยบง เมือง ชัยภูมิ
วัดโคกสว่างดาราม บ้านหลักแดน ม. 11 ตำบลบ้านเดื่อ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
วัดโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ม. 6 ตำบลนายางกลัก เทพสถิต ชัยภูมิ
วัดโคกสะอาด ม. 1 ตำบลโคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
วัดโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด ม. 3 ตำบลโคกสะอาด หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
วัดโคกสามัคคี ม. 1 ตำบลหนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ
วัดโคกหินตั้ง ม. 6 ตำบลโคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
วัดโค้งขนัน บ้านโค้งขนัน ม. 4 ตำบลบ้านค่าย เมือง ชัยภูมิ"

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines