รายชื่อวัดในจังหวัดสกลนคร

อ่าน 2001 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดสกลนคร
« เมื่อ: 25/ธ.ค./2014 02:00:17 »
รายชื่อวัดในจังหวัดสกลนคร

A3471   วัดกกกอก ม. 12 กกกอก ตำบลงิ้วด่อน เมือง สกลนคร 
A3472   วัดกกปลาซิว ม. 1 กกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว เมือง สกลนคร 
A3473   วัดกกส้มโฮง ม. 4 ตำบลเหล่าปอแดง เมือง สกลนคร 
A3474   วัดกลาง ม. 1 ตำบลพอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 
A3475   วัดกลาง ม. 8 ตำบลกุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 
A3476   วัดกลาง ม. 9 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 
A3477   วัดกลางภู ม. 3 ตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 
A3478   วัดกลางวิทยา ม. 3 ตำบลโพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 
A3479   วัดกลางศรีเชียงใหม่ ม. 9 ท่าวัดใต้ ตำบลเหล่าปอแดง เมือง สกลนคร 
A3480   วัดกวนบุ่น ม. 5 ตำบลจันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 
A3481   วัดกุดจิก ม. 5 กุดจิก ตำบลม่วงลาย เมือง สกลนคร 
A3482   วัดกุดตะกาบ ม.5 กุดตะกาบ ตำบลวาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 
A3483   วัดกุดบาก ม. 1 ตำบลกุดบาก กุดบาก สกลนคร 
A3484   วัดกุดไผท ม. 5 กุดจิก ตำบลม่วงลาย เมือง สกลนคร 
A3485   วัดกุดเรือคำ ม. 1 กุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 
A3486   วัดกุดสะกอย ม. 7 ตำบลโพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 
A3487   วัดกุดไห ม. 1 ตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 
A3488   วัดกุดแฮด ม. 4 บ้านกุดแฮด ตำบลกุดบาก กุดบาก สกลนคร 
A3489   วัดกู่ ม. 2 ตำบลพันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3490   วัดเกาะแก้ววราราม ม. 6 ตำบลสว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3491   วัดเกาะฉิมพลี(เกาะสิมพลี) ม. 3 หนองตากวย ตำบลธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 
A3492   วัดแก้งคอย ม. 6 ตำบลพังโคน พังโคน สกลนคร 
A3493   วัดแก้งท่าลับ ม. 3 ตำบลอุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร
A3494   ""ข""
A3495   วัดขัวสูง ม. 5 ขัวสูง ตำบลศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 
A3496   วัดขามเฒ่า ม. 5 ดอนหมู ตำบลงิ้วด่อน เมือง สกลนคร 
A3497   วัดขามเรียน ม. 12 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 
A3498   วัดเขาวง ม. 2 ตำบลนาใน พรรณานิคม สกลนคร 
A3499   วัดเขื่อนบุบผาราม ม. 5 ตำบลไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 
A3500   วัดเขื่อนสามัคคี ม. 2 ตำบลแร่ พังโคน สกลนคร
A3501   ""ค""
A3502   วัดครองธรรมิการาม ม. 4 ตำบลหนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 
A3503   วัดคอนสวรรค์ ม. 1 ตำบลค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 
A3504   วัดคอนสวรรค์ ม.5 ตำบลท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 
A3505   วัดค้อน้อย ม. 5 ตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 
A3506   วัดค้อน้อย ม.5 ตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 
A3507   วัดค้อใหญ่ ม. 4 ตำบลกุดไห กุดบาก สกลนคร 
A3508   วัดคันธารมณ์ ม. 5 คันชา ตำบลธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3509   วัดคามวาสี ม. 2 ตำบลท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 
A3510   วัดคามวาสี ม.8 ตำบลตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3511   วัดคำเจริญ ม.3 คำเจริญ ตำบลหนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 
A3512   วัดคำเจริญวราราม ม. 15 ตำบลโพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3513   วัดคำนาดี ม. 8 ตำบลบงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3514   วัดคำบอน ม.4 คำบอน ตำบลบ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3515   วัดคำประมง ม. 4 ตำบลสว่าง พรรณานิคม สกลนคร 
A3516   วัดคำเม็กพัฒนา ม. 9 ตำบลบ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 
A3517   วัดคำสำราญ ม. 8 โคกสำราญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร 
A3518   วัดคีรีวิหาร ม. 8 ตำบลปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 
A3519   วัดคูสนาม ม. 3 คูสนาม ตำบลงิ้วด่อน เมือง สกลนคร 
A3520   วัดโคกก่อง ม. 2 โคกก่อง ตำบลโคกก่อง เมือง สกลนคร 
A3521   วัดโคกเจริญ ม. 6 ตำบลโคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 
A3522   วัดโคกนาดี ม. 6 ตำบลแมดนาท่ม กิ่งอ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 
A3523   วัดโคกภูเก่า ม. 1 ตำบลโคกภู กุดบาก สกลนคร 
A3524   วัดโคกภูใหม่ ม. 2 ตำบลโคกภู กุดบาก สกลนคร 
A3525   วัดโคกเลาะน้อยวนาราม ม. 5 ตำบลขมิ้น เมือง สกลนคร 
A3526   วัดโคกสว่างวารีรมณ์ ม. 3 ตำบลโคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3527   วัดโคกสะอาด (ศรีชมภู) ม. 6 ตำบลแร่ พังโคน สกลนคร 
A3528   วัดโคกสะอาด ม. 6 ตำบลหนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 
A3529   วัดโคกสามัคคี ม. 8 ตำบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 
A3530   วัดโคกสูง ม. 5 โคกสูง ตำบลโคกก่อง เมือง สกลนคร 
A3531   วัดโคกแสง ม.7 โคกแสง ตำบลคูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร
A3532   ""จ""
A3533   วัดจอมแจ้ง ม. 1 นาแต้ ตำบลนาแต้ คำตากล้า สกลนคร 
A3534   วัดจอมแจ้ง ม. 1 โนนสะอาด ตำบลโนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 
A3535   วัดจอมแจ้ง ม. 10 นาง่ามเล้า ตำบลวานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 
A3536   วัดจอมแจ้ง ม. 2 ตำบลบะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 
A3537   วัดจอมแจ้ง ม. 2 ตำบลอากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 
A3538   วัดจอมแจ้ง ม. 6 โพนแพง ตำบลหนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 
A3539   วัดจอมแจ้ง ม. 9 หนองฮาง ตำบลธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 
A3540   วัดจันตะคาม ม. 7 ตำบลท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 
A3541   วัดจันทร์ ม. 5 ตำบลช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 
A3542   วัดจันทรังษี ม. 10 ตำบลอุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 
A3543   วัดจำปาศิลาวาส ม. 1 นาซอ ตำบลนาซอ วานรนิวาส สกลนคร 
A3544   วัดจิตตภาวัน ม. 10 ตำบลโพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3545   วัดจินดามณี ม. 8 ตำบลนาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 
A3546   วัดจุมพล ม. 6 ดงเหนือ ตำบลดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 
A3547   วัดจูมศรี ม. 2 ตาด ตำบลแพด คำตากล้า สกลนคร 
A3548   วัดเจริญคุณ ม. 4 ตำบลต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 
A3549   วัดเจริญชัย ม.1 กุดจิก ตำบลบงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3550   วัดเจริญชัย ม.3 ตำบลท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 
A3551   วัดเจริญพัฒนา ม. 7 ตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 
A3552   วัดเจริญราษฏร์บำรุง ม. 1 มาย ตำบลมาย บ้านม่วง สกลนคร 
A3553   วัดเจริญศรัทธาราษฏร์ ม. 2 ตำบลปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 
A3554   วัดเจริญศรี ม. 3 เหล่าผักใส่ ตำบลห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 
A3555   วัดเจริญศิลป์ ม.2 ตำบลเจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 
A3556   วัดเจริญสุข ม.3 ตำบลคำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3557   วัดแจ้ง ม. 2 ตำบลคำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3558   วัดแจ้ง ม. 3 ตำบลแวง สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3559   วัดแจ้ง ม. 4 ตำบลช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 
A3560   วัดแจ้ง ม.4 ตำบลตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3561   วัดแจ้งวิสุทธาราม ม. 3 ตำบลค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 
A3562   วัดแจ้งสว่าง ม. 9 หนองศาลา ตำบลฮางโฮง เมือง สกลนคร 
A3563   วัดแจ้งแสงอรุณ ม. 12 ตำบลธาตุเชิงชุม เมือง สกลนคร 
A3564   วัดแจ้งแสงอรุณ ม. 7 ตำบลนาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ก.ค./2015 04:44:34 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines