รายชื่อวัดในจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่าน 866 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดหนองบัวลำภู

A2841   วัดกาญจนาราม ม. 6 ตำบลหนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2842   วัดกุงศรีสันติยาราม(ดุงศรีสันติยาราม) ม. 4 ตำบลหนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2843   วัดกุดดู่ ม. 2 ตำบลกุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2844   วัดกุศลนารี ม. 4 นาโมง ตำบลบ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2845   วัดเกาะแก้วทรายขาว ม. 11 น้ำกง ตำบลนาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2846   วัดเกาะแก้วสุมังคลา ม. 5 นาไร่ ตำบลดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2847   วัดแก้วพิจิตร ม. 1 ตำบลโนนขมิ้น เมือง หนองบัวลำภู
A2848   ""ข""
A2849   วัดเขาดินภูวงศ์ ม. 10 ภูวงศ์ ตำบลสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2850   วัดเขาทองนพคุณ ม. 5 ตำบลโคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
A2851   ""ค""
A2852   วัดโคกก่อง ม. 7 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2853   วัดโคกพระ ม. 5 ตำบลบ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู 
A2854   วัดโคกสะอาด ม. 7 ตำบลบ้านพร้าว เมือง หนองบัวลำภู
A2855   ""จ""
A2856   วัดจอมมณี ม. 1 ตำบลวังทอง นากลาง หนองบัวลำภู 
A2857   วัดจอมมณี ม. 1 นาสี ตำบลนาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2858   วัดจันทรประสิทธิ์ ม. 3 สร้างเสี่ยน ตำบลหนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2859   วัดจันทราราม ม. 8 ตำบลนากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2860   วัดเจริญทรงธรรม ม. 2 ดอนปอ ตำบลหนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2861   วัดเจริญศรีวนาราม ม. 3 เซิน ตำบลนาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
A2862   ""ช""
A2863   วัดชบาวัน ม. 10 ศรีวิไล ตำบลบ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2864   วัดชัยเจริญพนาสวรรค์ ม. 2 ตำบลป่าไม้งาม เมือง หนองบัวลำภู 
A2865   วัดชัยชนะวิทยาราม ม. 2 ตำบลโนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2866   วัดชัยชุมพร ม. 5 ตำบลหนองภัยศูนย์ เมือง หนองบัวลำภู 
A2867   วัดชัยมงคล ม. 3 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองบัวลำภู 
A2868   วัดชัยมงคล ม. 8 ตำบลนามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู 
A2869   วัดชัยมงคล ม. 8 ตำบลหนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2870   วัดชัยสะอาด ม. 2 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2871   วัดชุมพลสามัคคี ม. 7 ตำบลโคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2872   วัดเชตวนาราม ม. 2 ตำบลนาคำไฮ เมือง หนองบัวลำภู 
A2873   วัดไชยชุมพล ม. 5 ตำบลหนองบัว เมือง หนองบัวลำภู
A2874   ""ฐ""
A2875   วัดฐิติปัญญาราม ม. 3 ห้วยหว้า ตำบลศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
A2876   ""ด""
A2877   วัดดอนอุบมุง ม. 12 ตำบลนามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู
A2878   ""ต""
A2879   วัดตาดคีรีวัน ม. 4 ตำบลบ้านถิ่น โนนสัง หนองบัวลำภู
A2880   ""ถ""
A2881   วัดถ้ำกลองเพล ม. 4 ตำบลหนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 
A2882   วัดถ้ำสุวรรณคูหา ม. 7 คูหาพัฒนา ตำบลนาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2883   วัดถ้ำเอราวัณ ม.3 ผาอินทร์แปลง ตำบลวังทอง นากลาง หนองบัวลำภู
A2884   ""ท""
A2885   วัดทรงธรรมเจริญ ม. 4 ตำบลนากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2886   วัดทรงธรรมศรีสมัย ม. 5 ตำบลนิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2887   วัดทรงศิลา ม. 7 ตำบลโนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2888   วัดทรายทอง ม.1 ทรายทอง ตำบลทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2889   วัดทวีนิคม ม. 6 ตำบลบ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2890   วัดท่าชลาวาส ม. 8 กุดหัวแฮด ตำบลทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2891   วัดทิพยาราม ม. 3 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2892   วัดทุ่งกุญชร ม. 1 นาด่าน ตำบลนาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2893   วัดทุ่งสว่าง ม. 2 ตำบลนาเหล่า นากลาง หนองบัวลำภู 
A2894   วัดทุ่งสว่าง ม. 3 ตำบลโนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2895   วัดทุ่งสว่าง ม. 3 ทุ่งน้อย ตำบลบ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2896   วัดทุ่งสว่าง ม. 4 ตำบลบ้านพร้าว เมือง หนองบัวลำภู 
A2897   วัดทุ่งสว่าง ม. 5 ตำบลนากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2898   วัดทุ่งสว่างราษฏร์บำรุง ม. 3 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2899   วัดเทพธิดาราม ม. 10 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2900   วัดเทพโพธาราม ม. 6 ตำบลหนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2901   วัดเทพมงคล ม. 6 ดงยาง ตำบลนาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2902   วัดเทวีวรญาติ ม. 3 ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
A2903   ""ธ""
A2904   วัดธาตุกู่ประภาชัย ม. 1 ตำบลปางกู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2905   วัดธาตุหาญเทาว์ ม. 2 ตำบลบ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู
A2906   ""น""
A2907   วัดนครชัยศรี ม. 3 ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2908   วัดนันทะวิชัย(นันทวิชัย) ม. 5 ตำบลบ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2909   วัดนิคมอุปถัมภ์ ม.3 ภูเก้า ตำบลนิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2910   วัดนิมิตเทพอำนวย ม. 7 ตำบลนาคำไฮ เมือง หนองบัวลำภู 
A2911   วัดโนนคำวิเวก ม. 8 ทุ่งสว่าง ตำบลนาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2912   วัดโนนคูณ ม. 3 ตำบลโนนขมิ้น เมือง หนองบัวลำภู 
A2913   วัดโนนแคน ม. 6 ตำบลนามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู 
A2914   วัดโนนทองวิเวก ม. 4 โนนป่าหว้าน ตำบลสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2915   วัดโนนรัง(โนนรัง ก.) ม. 1 ศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2916   วัดโนนรัง(โนนรัง ข.) ม. 6 หอนงอุ ตำบลทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2917   วัดโนนไร่ศรีมณีวรรณ ม.10 ตำบลฝั่งแดง นากลาง หนองบัวลำภู 
A2918   วัดโนนศิลาอาสน์ ม. 5 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2919   วัดโนนสง่า ม. 7 ตำบลโนนขมิ้น เมือง หนองบัวลำภู 
A2920   วัดโนนสมบูรณ์ ม. 7 หนองนกเขียน ตำบลบ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2921   วัดโนนสะอาด ม. 4 วังหินซา ตำบลดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2922   วัดโนนสำราญ ม. 9 ตำบลบ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู 
A2923   วัดโนนอุดม ม. 6 โนนอุดม ตำบลบ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
A2924   ""บ""
A2925   วัดบัวระพา ม. 4 ตำบลบ้านค้อ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2926   วัดบ้านโสกช้างวนาราม ม.8 โสกช้าง ตำบลกุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2927   วัดบุพพวนาราม ม. 5 ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2928   วัดบูรณศรีมาราม(บูรณะสีมาราม) ม. 9 ตำบลศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2929   วัดบูรพา ม. 4 ตำบลกุดดู่ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2930   วัดบูรพา ม. 4 ตำบลโคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2931   วัดบูรพาราม ม. 3 ตำบลนากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 
A2932   วัดบูรพาวิทยาราม ม. 4 ตำบลหนองเรือ โนนสัง หนองบัวลำภู
A2933   ""ป""
A2934   วัดประชามงคล ม. 10 ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2935   วัดประชาอุทิศ ม. 1 ตำบลหนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู 
A2936   วัดป่ากลันทกาวาส ม. 6 ตำบลทรายทอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2937   วัดป่าชัยมงคล ม.1 ดอนเล้า ตำบลยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2938   วัดป่าธรรมวิเวก ม. 3 ตำบลนาคำไฮ เมือง หนองบัวลำภู 
A2939   วัดป่าพุทธศิลาอาสน์ ม. 14 ตำบลนากอก ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2940   วัดป่าเลไลก์ ม. 9 ตำบลหนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2941   วัดป่าเลไลย์ ม. 7 ตำบลลำภู เมือง หนองบัวลำภู 
A2942   วัดป่าศิริวรรณ ม. 4 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2943   วัดป่าศิลาวาส ม. 2 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2944   วัดป่าสันติธรรม ม. 1 ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2945   วัดป่าสามัคคีศิริพัฒนาราม ม. 4 ตำบลหนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 
A2946   วัดป่าสีมาวาส ม. 5 ตำบลบ้านพร้าว เมือง หนองบัวลำภู 
A2947   วัดป่าหนองสวรรค์ ม. 1 ตำบลหนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู 
A2948   วัดป่าอัมพวัน ม. 7 ตำบลนามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู
A2949   ""พ""
A2950   วัดพรมมีวิเวก ม. 7 โนนมะค่า ตำบลบ้านโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2951   วัดพรหมประสิทธิ์ ม. 5 ตำบลโนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2952   วัดพรหมวิหาร ม. 6 ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2953   วัดพระธาตุเวฬุวัน ม. 8 ค่ายสว่างวัฒนา ตำบลนาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2954   วัดพิชัยบวร ม. 9 ตำบลนามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู 
A2955   วัดพิชัยวิเวก ม. 4 ตำบลนามะเฟือง เมือง หนองบัวลำภู 
A2956   วัดพิศาลรัญญาวาส ม.9 ดอนหาด ตำบลหนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 
A2957   วัดเพ็ญสว่าง ม. 2 หนองเหลือง ตำบลสุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2958   วัดโพธิ์ชัย ม. 2 ขาม ตำบลนาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2959   วัดโพธิ์ชัย ม. 2 นาไก่ ตำบลนาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2960   วัดโพธิ์ชัย ม. 5 นาดี ตำบลหันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2961   วัดโพธิ์ชัยศิริมงคล ม. 1 ตำบลโพธิ์ชัย เมือง หนองบัวลำภู 
A2962   วัดโพธิ์ชัยสมสะอาด ม. 3 ตำบลหนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 
A2963   วัดโพธิ์ชัยสอาด ม. 1 ตำบลป่าไม้งาม เมือง หนองบัวลำภู 
A2964   วัดโพธิ์ชัยสะอาด ม. 6 ตำบลบ้านขาม เมือง หนองบัวลำภู 
A2965   วัดโพธิ์ทอง ม. 7 ราษฎร์เกษมศรี ตำบลนาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2966   วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม ม. 6 ตำบลกุดจิก เมือง หนองบัวลำภู 
A2967   วัดโพธิพงษ์ ม. 3 ตำบลโคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2968   วัดโพธิ์ศรี ม. 1 ตำบลลำภู เมือง หนองบัวลำภู 
A2969   วัดโพธิ์ศรีสง่า ม. 1 ตำบลหัวนา เมือง หนองบัวลำภู 
A2970   วัดโพธิ์ศรีสมสะอาด ม. 3 ตำบลหนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู 
A2971   วัดโพธิ์ศรีสว่าง ม. 2 ตำบลนาแก นากลาง หนองบัวลำภู 
A2972   วัดโพธิ์ศิลา ม. 5 ตำบลศรีบุญเรือง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2973   วัดโพนงาม ม. 3 ตำบลนาแก นากลาง หนองบัวลำภู 
A2974   วัดโพนนิสสัย ม. 1 ตำบลนาคำไฮ เมือง หนองบัวลำภู 
A2975   วัดไพบูลย์ประชานุเคราะห์ ม. 5 โนนสมบูรณ์ ตำบลนาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
A2976    ""ภ""
A2977   วัดภูพระวนาราม ม. 8 ตำบลโนนม่วง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
A2978   ""ม""
A2979   วัดมงคลอรัญญศรี ม. 4 ตำบลกุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2980   วัดมหาชัย ม. 9 ตำบลลำภู เมือง หนองบัวลำภู 
A2981   วัดมัชฌิมเขตมงคล ม. 1 ตำบลนาเหล่า นากลาง หนองบัวลำภู 
A2982   วัดมัชฌิมบุรี ม. 2 ตำบลนากลาง นากลาง หนองบัวลำภู 
A2983   วัดมัชฌิมาชัยยาราม ม. 2 ตำบลหนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู 
A2984   วัดมัชฌิมาราม ม. 5 ตำบลหนองสวรรค์ เมือง หนองบัวลำภู 
A2985   วัดมีชัยราษฏร์บำรุง ม. 5 ตำบลกุดจิก เมือง หนองบัวลำภู
A2986   ""ย""
A2987   วัดโยธาสว่าง ม. 3 ตำบลป่าไม้งาม เมือง หนองบัวลำภู
A2988   ""ร""
A2989   วัดรัตนมงคล ม. 8 ตำบลหนองบัวใต้ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2990   วัดราษฎร์บำรุง ม. 2 ตำบลโนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2991   วัดเรืองอุทัยศิริมงคล ม. 2 ตำบลลำภู เมือง หนองบัวลำภู
A2992   ""ล""
A2993   วัดเลิศวิลัย ม. 5 วิจิตรพัฒนา ตำบลนาดี สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 
A2994   ""ว""
A2995   วัดวิเศษชัยศรี ม. 6 ตำบลบ้านพร้าว เมือง หนองบัวลำภู 
A2996   วัดวิเศษมงคล ม. 3 หนองทุ่งมน ตำบลเมืองใหม่ ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 
A2997   วัดวิสุทธาวาส ม. 6 ตำบลหนองบัว เมือง หนองบัวลำภู 
A2998   วัดวุฒิศิลปชัย ม. 1 ตำบลโคกใหญ่ โนนสัง หนองบัวลำภู 
A2999   วัดวุฒิสมานชัย ม. 6 ตำบลโนนสัง โนนสัง หนองบัวลำภู 
A3000   วัดเวฬุวนาราม ม. 7 ตำบลโคกม่วง โนนสัง หนองบัวลำภู
A3001   "
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ก.ค./2015 04:28:20 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines