รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 581 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดเชียงใหม่

A1886   วัดกฤษณา ม. 1 ตำบลแช่ช้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 
A1887   วัดกลางทุ่ง ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1888   วัดกลางทุ่ง ม. 9 บ้านสันป่าไหน่ ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 
A1889   วัดกลางเวียง ม. 2 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 
A1890   วัดก่อเก๊า ม. 4 ตำบลทุ่งต้อม สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1891   วัดกองกาน ม. 7 ตำบลแม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 
A1892   วัดกองขากน้อย ม. 8 บ้านกองขากน้อย ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 
A1893   วัดกองขากหลวง ม. 7 ตำบลสะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 
A1894   วัดกองแขก ม. 7 ตำบลท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 
A1895   วัดกองทราย ม. 6 ตำบลหนองผึ้ง สารภี เชียงใหม่ 
A1896   วัดกองลม ม. 2 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 
A1897   วัดกอโชค ม. 3 บ้านต้นตัน ตำบลแม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1898   วัดกอม่วง ม. 11 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1899   วัดกอสะเลียม ม. 8 ตำบลบวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 
A1900   วัดกัญจน์นิธยาราม ม. 2 ตำบลแม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 
A1901   วัดก๋ายน้อย ม. 1 ตำบลเมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 
A1902   วัดกำแพงงาม ม. 3 ตำบลหางดง หางดง เชียงใหม่ 
A1903   วัดกำแพงใหม่ ม. 3 ตำบลเมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 
A1904   วัดกิ่วจำปี ม. 11 ตำบลศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 
A1905   วัดกิ่วแลน้อย ม. 10 ตำบลบ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1906   วัดกิ่วแลหลวง ม. 4 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1907   วัดกุมภประดิษฐ ม. 6 ตำบลสันโป่ง แม่ริม เชียงใหม่ 
A1908   วัดกู่ ม. 3 ตำบลช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 
A1909   วัดกู่คำ ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 
A1910   วัดกู่คำ ม. 1 ตำบลยุหว่า สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1911   วัดกู่แดง ม. 6 ตำบลหนองแฝก สารภี เชียงใหม่ 
A1912   วัดกู่เต้า ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 
A1913   วัดกู่พฤกษาราม ม. 2 ตำบลม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 
A1914   วัดกู่เสือ ม. 1 ตำบลยางเนิ้ง สารภี เชียงใหม่ 
A1915   วัดเกตการาม(เกตุการาม) ตำบลวัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 
A1916   วัดเกาะกลาง ม. 8 ตำบลป่าแดด เมือง เชียงใหม่
A1917   ""ข""
A1918   วัดข่วงเปา ม. 4 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 
A1919   วัดข่วงเปาใต้ ม. 6 ตำบลบ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 
A1920   วัดข่วงสิงห์ ม. 3 ตำบลช้างเผือก เมือง เชียงใหม่ 
A1921   วัดขะจาว ม. 2 ตำบลฟ้าฮ่าม เมือง เชียงใหม่ 
A1922   วัดขะแมด ม. 2 ตำบลข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 
A1923   วัดขันแก้ว ม. 2 ตำบลหารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 
A1924   วัดขันติวนาราม ม. 3 ตำบลแม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 
A1925   วัดขัวมุง ม. 4 ตำบลแม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 
A1926   วัดขัวมุง ม. 5 ตำบลขัวมุง สารภี เชียงใหม่ 
A1927   วัดขัวสูง ม. 1 ตำบลเมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่ 
A1928   วัดขามสุ่ม ม. 6 ตำบลสันทราย พร้าว เชียงใหม่ 
A1929   วัดขามสุ่มเวียง ม. 2 ตำบลเวียง พร้าว เชียงใหม่ 
A1930   วัดข้าวแท่นน้อย ม.3 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 
A1931   วัดข้าวแท่นหลวง ม. 3 ตำบลสันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่ 
A1932   วัดขุนคง ม. 5 บ้านขุนคง ตำบลขุนคง หางดง เชียงใหม่ 
A1933   วัดขุนเส ม. 8 บ้านขุนเส ตำบลหนองควาย หางดง เชียงใหม่ 
A1934   วัดโขงขาว ม. 2 ตำบลบ้านแหวน หางดง เชียงใหม่ 
A1935   วัดโขงขาว ม.8 ตำบลสองแคว จอมทอง เชียงใหม่
A1936   ""ค""
A1937   วัดคงคานิมิตร ม. 2 ตำบลม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่ 
A1938   วัดคงคาราม ม. 6 ตำบลแม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 
A1939   วัดคยานุสิทธิ์ ม. 8 ตำบลแม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 
A1940   วัดคลองศิลา ม. 6 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 
A1941   วัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ เมือง เชียงใหม่ 
A1942   วัดควรนิมิตร ม. 1 ตำบลมะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1943   วัดคอกหมูป่า ม. 7 ตำบลสันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่ 
A1944   วัดคันธรส ม. 1 ตำบลหนองตอง หางดง เชียงใหม่ 
A1945   วัดคันธาพฤกษา ม. 3 ตำบลห้วยแก้ว สันกำแพง เชียงใหม่ 
A1946   วัดคันธาราม ม. 1 ตำบลสันกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 
A1947   วัดคันธาวาส ม. 15 ตำบลยางคราม จอมทอง เชียงใหม่ 
A1948   วัดคัมภีราราม ม. 1 ตำบลฮอด ฮอด เชียงใหม่ 
A1949   วัดคำซาว ม.4 คำซาว ตำบลสันกำแพง สันกำแพง เชียงใหม่ 
A1950   วัดคีรีเขต ม. 4 ตำบลบ้านปง หางดง เชียงใหม่ 
A1951   วัดคีรีบรรพต ม. 3 ตำบลแม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 
A1952   วัดคุณานุสรณ์ ม. 2 ตำบลขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 
A1953   วัดคูหาวารีเกษม ม. 9 ตำบลเวียง ฝาง เชียงใหม่ 
A1954   วัดโค้งงาม ม.7 ตำบลหางดง ฮอด เชียงใหม่
A1955   ""ง""
A1956   วัดงาแมง ม. 3 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 
A1957   วัดงิ้วเฒ่า ม. 8 ตำบลแม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ก.ค./2015 03:56:04 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines