รายชื่อวัดในจังหวัดแพร่

อ่าน 1119 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รายชื่อวัดในจังหวัดแพร่
« เมื่อ: 25/ธ.ค./2014 09:27:13 »
รายชื่อวัดในจังหวัดแพร่

A1072   วัดกลาง ม. 5 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 
A1073   วัดกวีรัตน์ ม. 1 ตำบลนาจักร เมือง แพร่ 
A1074   วัดกาซ้อง ม. 4 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 
A1075   วัดกาซ้องเหนือ ม. 3 ตำบลแม่หล่าย เมือง แพร่ 
A1076   วัดกาญจนาราม ม. 6 ตำบลกาญจนา เมือง แพร่ 
A1077   วัดกาศใต้ ม. 3 ตำบลบ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 
A1078   วัดกาศเหนือ ม. 2 ตำบลบ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 
A1079   วัดกุญชรนิมิต ม. 1 ตำบลบ้านกวาง สูงเม่น แพร่ 
A1080   วัดเกษมสุข ม. 1 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 
A1081   วัดแก้วมงคล ม. 7 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่
A1082   ""ข""
A1083   วัดเขื่อนคำลือ ม. 7 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่
A1084   ""ค""
A1085   วัดค้างปินใจ ม. 4 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 
A1086   วัดค่างาม ม. 1 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 
A1087   วัดคุ้มครองธรรม ม. 2 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่
A1088   ""จ""
A1089   วัดจอมเขา ม. 7 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 
A1090   วัดจอมสวรรค์ ม. 4 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่
A1091   ""ช""
A1092   วัดช่องลม (นาลาว) ม. 2 ตำบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 
A1093   วัดชัยเขต ม. 7 ตำบลแม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 
A1094   วัดชัยมงคล ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1095   วัดชัยสิทธิ์ ม. 4 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
A1096   วัดเชตวัน ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1097   วัดเชตวัน ม. 3 ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 
A1098   วัดโชคเกษม ม. 6 ตำบลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 
A1099   วัดไชยามาตย์ ม. 1 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่
A1100   ""ด""
A1101   วัดดงเจริญ ม. 3 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 
A1102   วัดดงใต้ ม. 4 ตำบลสวนเขื่อน เมือง แพร่ 
A1103   วัดดงลาน ม. 4 ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 
A1104   วัดดงเหนือ ม. 4 ตำบลสวนเขื่อน เมือง แพร่ 
A1105   วัดดอนกว้าง ม. 5 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 
A1106   วัดดอนแก้ว ม. 2 ตำบลกาญจนา เมือง แพร่ 
A1107   วัดดอนแก้ว ม. 8 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 
A1108   วัดดอนชัย ม. 1 ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 
A1109   วัดดอนชัย ม. 7 ตำบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 
A1110   วัดดอนดี ม. 1 ตำบลกาญจนา เมือง แพร่ 
A1111   วัดดอนทัน ม. 7 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 
A1112   วัดดอนแท่น ม. 2 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 
A1113   วัดดอนมูล ม. 10 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1114   วัดดอนมูล ม. 4 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 
A1115   วัดเด่นชัย ม. 1 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 
A1116   วัดเด่นชุมพล ม. 4 ตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 
A1117   วัดเด่นทัพชัย ม.8 ปากจั๊ว ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 
A1118   วัดแดนชุมพล ม.4 ตำบลแดนชุมพล สอง แพร่
A1119   ""ต""
A1120   วัดต้นไคร้ ม. 5 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 
A1121   วัดต้นธง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1122   วัดต้นม่วง ม. 2 ตำบลแม่คำมี เมือง แพร่ 
A1123   วัดต้นม่วงคีรี ม.16 ต้นม่วง ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 
A1124   วัดต้นหนุน ม.5 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 
A1125   วัดต้นห้า ม. 8 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 
A1126   วัดตอนิมิต ม. 1 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 
A1127   วัดต้าแป้น ม. 1 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 
A1128   วัดต้าม่อน ม. 3 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 
A1129   วัดต้าเวียง ม. 3 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 
A1130   วัดต้าเหล่า ม. 2 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 
A1131   วัดตำหนักธรรม ม. 2 ตำบลแม่คำมี กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 
A1132   วัดเตาปูน ม. 3 ตำบลเตาปูน สอง แพร่
A1133   ""ถ""
A1134   วัดถิ่นนอก ม. 5 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่ 
A1135   วัดถิ่นใน ม. 1 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่
A1136   ""ท""
A1137   วัดทองเกศ ม. 2 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 
A1138   วัดท่อสมาน ม. 2 ตำบลเตาปูน สอง แพร่ 
A1139   วัดท่าขวัญ ม. 1 ตำบลท่าข้าม เมือง แพร่ 
A1140   วัดท่าเดื่อ ม. 3 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 
A1141   วัดทุ่งกวาว ม. 1 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่ 
A1142   วัดทุ่งแค้ว ม. 2 ตำบลวังหลวง กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 
A1143   วัดทุ่งเจริญ ม. 4 ตำบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 
A1144   วัดทุ่งน้าว ม. 5 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 
A1145   วัดทุ่งล้อม ม. 6 ตำบลห้วยม้า เมือง แพร่ 
A1146   วัดทุ่งแล้ง ม. 2 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 
A1147   วัดทุ่งศรี ม. 3 ตำบลทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 
A1148   วัดทุ่งโฮ้งใต้ ม. 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่ 
A1149   วัดทุ่งโฮ้งเหนือ ม. 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง เมือง แพร่ 
A1150   วัดเทพสุนทรินทร์ ม. 6 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 
A1151   วัดไทรพร้าว ม. 1 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 
A1152   วัดไทรย้อย ม. 3 ตำบลไทรย้อย เด่นชัย แพร่
A1153   ""ธ""
A1154   วัดธรรมเมือง ม. 4 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่
A1155   ""น""
A1156   วัดนันทาราม ม. 1 ตำบลแม่ยม เมือง แพร่ 
A1157   วัดนาแก ม.3 นาแก ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1158   วัดนาจอมขวัญ ม.5 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1159   วัดนาจักร ม. 3 ตำบลนาจักร เมือง แพร่ 
A1160   วัดนาตอง ม. 9 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 
A1161   วัดนาตุ้ม (นาทุ่ม) ม. 8 ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 
A1162   วัดนาบุญ ม. 12 ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 
A1163   วัดนาฝาย ม. 2 ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 
A1164   วัดนาพูน ม. 2 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 
A1165   วัดนาหลวง ม. 4 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1166   วัดนาหลวง ม.4 นาหลวง ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 
A1167   วัดนาแหลมเหนือ ม. 3 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่ 
A1168   วัดนาใหม่ ม.8 นาใหม่ ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 
A1169   วัดน้ำโค้ง ม. 1 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 
A1170   วัดน้ำโค้ง ม.4 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 
A1171   วัดน้ำชำ ม. 1 ตำบลน้ำชำ เมือง แพร่ 
A1172   วัดน้ำชำ ม. 2 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 
A1173   วัดน้ำชำ ม. 2 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 
A1174   วัดน้ำบ่อ ม. 3 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 
A1175   วัดน้ำริน ม. 2 ตำบลต้าผามอก ลอง แพร่ 
A1176   วัดน้ำแรม ม. 4 ตำบลห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 
A1177   วัดน้ำเลา ม. 2 ตำบลน้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 
A1178   วัดนิวิฐศรัทธาราม ม. 4 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่
A1179   ""บ""
A1180   วัดบวกโป่ง ม. 3 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 
A1181   วัดบ่อแก้ว ม. 2 ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 
A1182   วัดบ่อแก้ว ม. 4 ตำบลไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 
A1183   วัดบางสนุก ม. 7 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 
A1184   วัดบ้านใน ม. 6 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 
A1185   วัดบ้านปง ม.3 ตำบลต้าผามอก ลอง แพร่ 
A1186   วัดบ้านอิม ม.5 ตำบลต้าผามอก ลอง แพร่ 
A1187   วัดบุญเจริญ ม. 1 ตำบลแม่หล่าย เมือง แพร่ 
A1188   วัดบุญแจ่ม ม. 1 ตำบลน้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 
A1189   วัดบุญภาค ม. 2 ตำบลแม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 
A1190   วัดบุญเย็น ม. 2 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 
A1191   วัดบุญเริง ม. 4 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 
A1192   วัดบุญเรือง (ศรีบุญเรือง) ม.5 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่
A1193   ""ป""
A1194   วัดปทุม ม. 2 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 
A1195   วัดปากจอก ม. 3 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 
A1196   วัดปากปง ม. 6 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 
A1197   วัดปากห้วยอ้อย ม. 5 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 
A1198   วัดปางมะโอ ม. 12 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 
A1199   วัดปางไม้ ม. 2 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 
A1200   วัดปางไฮ ม. 8 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 
A1201   วัดป่าแดง ม. 3 ตำบลป่าแดง เมือง แพร่ 
A1202   วัดป่าไผ่ ม. 11 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 
A1203   วัดป่าม่วง ม. 9 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 
A1204   วัดป่าวัฒนาราม ม.2 ร้องกวาง ตำบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 
A1205   วัดป่าสัก ม. 3 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 
A1206   วัดโปร่งศรี ม. 4 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่
A1207   ""ผ""
A1208   วัดผาจั๊ม ม. 6 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 
A1209   วัดผามอก ม.1 ผามอก ตำบลต้าผามอก ลอง แพร่ 
A1210   วัดผาราง ม. 2 ตำบลทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 
A1211   วัดผาสุก ม. 8 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่ 
A1212   วัดไผ่โทน ม. 2 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 
A1213   วัดไผ่ย้อย ม. 4 ตำบลน้ำเลา ร้องกวาง แพร่ 
A1214   วัดไผ่ล้อม ม. 1 ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 
A1215   วัดไผ่ล้อม ม. 2 ตำบลท่าข้าม เมือง แพร่
A1216   ""พ""
A1217   วัดพงชัย ม. 4 ตำบลห้วยม้า เมือง แพร่ 
A1218   วัดพงท่าข้าม ม. 2 ตำบลบ้านปง สูงเม่น แพร่ 
A1219   วัดพงป่าหวาย ม. 5 ตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 
A1220   วัดพงพร้าว ม. 6 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 
A1221   วัดพงษ์สุนันท์ ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1222   วัดพงหัวหาด ม. 3 ตำบลบ้านปง สูงเม่น แพร่ 
A1223   วัดพระธาตุจอมแจ้ง ม. 5 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 
A1224   วัดพระธาตุช่อแฮ ม. 1 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 
A1225   วัดพระธาตุพระลอ ม. 1 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 
A1226   วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ม. 5 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 
A1227   วัดพระนอน ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1228   วัดพระบาทมิ่งเมือง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1229   วัดพระร่วง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1230   วัดพระหลวง ม. 8 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 
A1231   วัดพันเจน ม. 8 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
A1232   วัดพันเชิง ม. 3 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 
A1233   วัดพิชัยศิริ ม. 2 ตำบลบ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 
A1234   วัดแพร่ธรรมาราม ม. 2 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 
A1235   วัดแพะร่องหิน ม. 6 ตำบลแม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 
A1236   วัดแพะโรงสูบ ม.6 แพะโรงสูบ ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 
A1237   วัดโพธิบุบผาราม ม. 5 ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 
A1238   วัดโพธิสาร ม. 5 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 
A1239   วัดโพธิสุนทร ม. 5 ตำบลเวียงทอง สูงเม่น แพร่
A1240   ""ม""
A1241   วัดมงคลถาวร ม. 2 ตำบลบ้านกวาง สูงเม่น แพร่ 
A1242   วัดมณีวรรณ ม. 4 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 
A1243   วัดม่วงเกษม ม. 4 ตำบลบ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 
A1244   วัดม่วงคำ ม. 1 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 
A1245   วัดมหาโพธิ์ ม. 5 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 
A1246   วัดมัทธะ ม. 5 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 
A1247   วัดเมธังกราวาส ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1248   วัดแม่กระต๋อม ม. 1 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 
A1249   วัดแม่กระทิง ม. 3 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 
A1250   วัดแม่เกี่ยม ม. 1 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1251   วัดแม่ขมิง ม. 2 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 
A1252   วัดแม่คำมี ม. 3 ตำบลแม่คำมี กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 
A1253   วัดแม่แคม ม. 6 ตำบลสวนเขื่อน เมือง แพร่ 
A1254   วัดแม่จอก ม.4 แม่จอก ตำบลหัวทุ่ง ลอง แพร่ 
A1255   วัดแม่เต้น ม. 5 ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 
A1256   วัดแม่ทราย ม. 3 ตำบลแม่ทราย ร้องกวาง แพร่ 
A1257   วัดแม่บงใต้ ม. 3 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
A1258   วัดแม่ปงเหนือ ม. 2 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
A1259   วัดแม่ปาน ม. 13 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1260   วัดแม่แปง ม. 1 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 
A1261   วัดแม่ยางกวาว ม. 7 ตำบลแม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 
A1262   วัดแม่ยางตาล ม. 1 ตำบลแม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 
A1263   วัดแม่ยางเปี้ยว ม. 4 ตำบลแม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 
A1264   วัดแม่ยางยวง ม. 2 ตำบลแม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 
A1265   วัดแม่ยุ้น ม. 3 ตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 
A1266   วัดแม่ลานเหนือ ม. 11 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1267   วัดแม่หล่าย ม. 2 ตำบลแม่หล่าย เมือง แพร่ 
A1268   วัดแม่หีด ม. 9 ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่
A1269   ""ย""
A1270   วัดย่านยาว ม. 3 ตำบลน้ำรัด กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่
A1271   ""ร""
A1272   วัดร้องกวาง ม. 7 ตำบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 
A1273   วัดร่องกาศใต้ ม. 5 ตำบลร่องกาศ สูงเม่น แพร่ 
A1274   วัดร้องเข็ม ม. 2 ตำบลร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 
A1275   วัดร่องแค ม. 7 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 
A1276   วัดร่องซ้อ ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1277   วัดร่องแดง ม. 6 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 
A1278   วัดร่องบอน ม. 1 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 
A1279   วัดร่องฟอง ม. 2 ตำบลร่องฟอง เมือง แพร่ 
A1280   วัดร่องเสี้ยว ม. 5 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 
A1281   วัดรัตนสุนทร ม. 2 ตำบลน้ำรัด กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 
A1282   วัดรัมณีย์ ม. 7 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่
A1283   ""ล""
A1284   วัดลองลือบุญ ม. 3 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 
A1285   วัดลูนิเกต ม. 1 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 
A1286   ""ว""
A1287   วัดวังกวาง ม. 3 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 
A1288   วัดวังขอน ม. 1 ตำบลแม่พุง วังชิ้น แพร่ 
A1289   วัดวังเคียน ม. 4 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 
A1290   วัดวังช้าง ม. 3 ตำบลแม่คำมี เมือง แพร่ 
A1291   วัดวังชิ้น ม. 2 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 
A1292   วัดวังดิน ม. 9 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 
A1293   วัดวังเบอะ ม. 3 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 
A1294   วัดวังโป่ง ม. 5 ตำบลร้องกวาง ร้องกวาง แพร่ 
A1295   วัดวังพึ่ง ม. 4 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 
A1296   วัดวังฟ่อน ม. 7 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 
A1297   วัดวังแฟน ม. 5 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 
A1298   วัดวังลึก ม. 4 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 
A1299   วัดวังเลียง ม. 7 ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 
A1300   วัดวังวน ม. 3 ตำบลสบสาย สูงเม่น แพร่ 
A1301   วัดวังหงษ์ใต้ ม. 2 ตำบลวังหงษ์ เมือง แพร่ 
A1302   วัดวังหงษ์เหนือ ม. 2 ตำบลวังหงษ์ เมือง แพร่ 
A1303   วัดวังหม้อ ม. 1 ตำบลทุ่งศรี ร้องกวาง แพร่ 
A1304   วัดวังหลวง ม. 1 ตำบลวังหลวง กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 
A1305   วัดวิเวก ม. 8 ตำบลไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 
A1306   วัดวุฒิมงคล ม. 6 ตำบลดอนมูล สูงเม่น แพร่ 
A1307   วัดเวฬุวัน ม.5 ตำบลน้ำชำ สูงเม่น แพร่ 
A1308   วัดเวียงตั้ง ม. 1 ตำบลวังธง เมือง แพร่ 
A1309   วัดเวียงสันทราย ม. 2 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่
A1310   ""ศ""
A1311   วัดศรีเกษม ม. 1 ตำบลไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 
A1312   วัดศรีคิรินทราราม ม. 9 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่ 
A1313   วัดศรีคีรี ม. 5 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
A1314   วัดศรีชุม ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1315   วัดศรีดอก ม. 3 ตำบลหัวฝาย สูงเม่น แพร่ 
A1316   วัดศรีดอนคำ ม. 7 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1317   วัดศรีดอนไชย ม.1 ศรีดอนไชย ตำบลทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 
A1318   วัดศรีดอนมูล ม. 4 ตำบลร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 
A1319   วัดศรีบุญนำ ม. 3 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 
A1320   วัดศรีบุญเรือง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1321   วัดศรีภูมิ ม. 4 บ้านศรีภูมิ ตำบลแม่คำมี เมือง แพร่ 
A1322   วัดศรีมูลเรือง ม. 4 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 
A1323   วัดศรีวิสุทธาราม ม. 5 ตำบลเวียงต้า ลอง แพร่ 
A1324   วัดศรีสว่าง (แตนมด) ม. 4 ตำบลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 
A1325   วัดศรีสิทธิ์ ม. 5 ตำบลห้วยม้า เมือง แพร่ 
A1326   วัดโศภนาลัย ม. 2 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่
A1327   ""ส""
A1328   วัดสบสาย ม. 1 ตำบลสบสาย สูงเม่น แพร่ 
A1329   วัดสระบ่อแก้ว ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1330   วัดสร่างโศก ม. 5 ตำบลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 
A1331   วัดสวนเขื่อน ม. 1 ตำบลสวนเขื่อน เมือง แพร่ 
A1332   วัดสวนหลวง ม. 2 ตำบลปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 
A1333   วัดสวรรค์นิเวศ ม. 4 ตำบลทุ่งกวาว เมือง แพร่ 
A1334   วัดสองแคว ม. 7 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 
A1335   วัดสองแควบน ม. 4 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 
A1336   วัดสองแควล่าง ม. 7 ตำบลสรอย วังชิ้น แพร่ 
A1337   วัดสะเลียม ม. 1 ตำบลแม่คำมี กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 
A1338   วัดสะแล่ง ม. 4 ตำบลห้วยอ้อ ลอง แพร่ 
A1339   วัดสันกลาง ม. 3 ตำบลแม่ยางร้อง ร้องกวาง แพร่ 
A1340   วัดสันป่าสัก ม. 1 ตำบลแม่คำมี เมือง แพร่ 
A1341   วัดสันพยอม ม. 3 ตำบลร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 
A1342   วัดสัมฤทธิ์บุญ ม. 10 ตำบลแม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 
A1343   วัดสำเภา ม. 1 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 
A1344   วัดสิทธิวิมล ม. 1 ตำบลบ้านเหล่า สูงเม่น แพร่ 
A1345   วัดสุนทรนิวาส ม. 3 ตำบลห้วยม้า เมือง แพร่ 
A1346   วัดสุพรรณ ม. 3 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 
A1347   วัดสุวรรณาราม ม. 1 ตำบลช่อแฮ เมือง แพร่ 
A1348   วัดสูงเม่น ม. 3 ตำบลสูงเม่น สูงเม่น แพร่ 
A1349   วัดเสด็จ ม. 4 ตำบลนาจักร เมือง แพร่
A1350   ""ห""
A1351   วัดหนองกลาง ม. 3 ตำบลแม่ยม เมือง แพร่ 
A1352   วัดหนองแขม ม. 1 ตำบลป่าแดง เมือง แพร่ 
A1353   วัดหนองเจริญ ม. 2 ตำบลแม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 
A1354   วัดหนองช้างน้ำ ม. 1 ตำบลบ้านกาศ สูงเม่น แพร่ 
A1355   วัดหนองบ่อ ม. 9 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่ 
A1356   วัดหนองบัว ม. 4 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 
A1357   วัดหนองม่วงไข่ ม. 1 ตำบลหนองม่วงไข่ กิ่งอ.หนองม่วงไข่ แพร่ 
A1358   วัดหนองสุวรรณ ม. 8 ตำบลบ้านกลาง สอง แพร่ 
A1359   วัดหนองใหม่ ม. 6 ตำบลป่าแมต เมือง แพร่ 
A1360   วัดหนุนใต้ ม. 2 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 
A1361   วัดหนุนเหนือ ม. 1 ตำบลบ้านหนุน สอง แพร่ 
A1362   วัดหลวง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1363   วัดห้วยขอน ม. 3 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 
A1364   วัดห้วยโป่ง ม. 7 ตำบลสะเอียบ สอง แพร่ 
A1365   วัดห้วยแม่ต้า ม.7 ห้วยแม่ต้า ตำบลบ้านปิน ลอง แพร่ 
A1366   วัดห้วยไร่ ม. 2 ตำบลห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 
A1367   วัดห้วยหม้าย ม. 7 ตำบลห้วยหม้าย สอง แพร่ 
A1368   วัดหัวข่วง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1369   วัดหัวฝาย ม. 8 ตำบลบ้านถิ่น เมือง แพร่ 
A1370   วัดหัวเมือง ม. 1 ตำบลหัวเมือง สอง แพร่ 
A1371   วัดหาดรั่ว ม. 6 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 
A1372   วัดหาดลี่ ม. 4 ตำบลสบสาย สูงเม่น แพร่ 
A1373   วัดเหมืองค่า ม. 6 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 
A1374   วัดเหมืองแดง ตำบลในเวียง เมือง แพร่ 
A1375   วัดเหมืองหม้อ ม. 3 ตำบลเหมืองหม้อ เมือง แพร่ 
A1376   วัดแหลมลี่ ม. 5 ตำบลปากกาง ลอง แพร่ 
A1377   วัดใหม่กลาง ม. 1 ตำบลวังชิ้น วังชิ้น แพร่ 
A1378   วัดใหม่วงศ์วรรณ ม.5 แม่จั๊วะ ตำบลแม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่
A1379   ""อ""
A1380   วัดอมรธรรม ม. 3 ตำบลนาพูน วังชิ้น แพร่ 
A1381   วัดอ้อยหลวง ม. 1 ตำบลบ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 
A1382   วัดอินทนิเวศน์ ม. 3 ตำบลเด่นชัย เด่นชัย แพร่
A1383   ""ฮ""
A1384   วัดไฮสร้อย ม. 5 ตำบลปากกาง ลอง แพร่"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ก.ค./2015 03:28:50 โดย admin »

 

webcreation webcreation-green webcreation-yellow webcreation-orange webcreation-pink
SMF 2.0.5 | SMF © 2011, Simple Machines